23-08-2016  Het magazijn is een belangrijk onderdeel in de bedrijfsvoering. Naast dat er goederen liggen opgeslagen, is het magazijn in veel gevallen het start- en eindpunt van de logistieke keten en het visitekaartje naar klanten toe. De onderschatte collega’s in het magazijn zijn de logistiek medewerkers. Zij bepalen voor een groot deel de kwaliteit van het magazijn. Daarom vier redenen om te investeren in logistiek medewerkers en de kwaliteit van het magazijn een boost te geven.

1 Sociale innovatie

Veel bedrijven hebben tegenwoordig te maken met een nieuwe generatie werknemers. Deze medewerkers willen zelf initiatief tonen, verantwoordelijkheden nemen en meedenken over vernieuwingen. Opgeleide logistiek medewerkers zijn beter in staat mee te denken over innovaties binnen het bedrijf omdat ze de plek van het magazijn in de totale bedrijfsvoering goed kennen. Ze weten bijvoorbeeld wat de gevolgen zijn van handelingen en eventuele innovaties.

2 Experts in hun vakgebied

Logistiek medewerkers zijn dagelijks bezig op de werkvloer. Zij weten van de hoed en de rand als het gaat om de uitvoerende taken in het magazijn. Het maakt ze tot experts, die bij uitstek geschikt zijn om verbeteringen in hun werkgebied voor te stellen. Een opleiding stelt hen nog beter in staat om de vertaalslag te maken naar de praktijk.

3 Veilig en efficiënter werken

Opgeleide logistiek medewerkers werken in veel gevallen veiliger en efficiënter. Dit betekent minder verzuim, minder ongevallen en minder schades, dus een grote kostenbesparing. Niet alleen de kwaliteit van het magazijn zal hiermee omhoog gaan, maar ook de audit-scores.

4 Waardering

Medewerkers zullen een opleiding zien als blijk van waardering. Vaste medewerkers zitten vaak aan het plafond van hun salarisschaal. Goed functioneren kan in dit geval beloond worden met een opleiding. Tevreden medewerkers zullen net dat stapje extra zetten als het nodig is.

Opleiden is leuk

Het is altijd goed om te investeren in medewerkers die vooruitgang willen boeken. Wanneer mensen in een organisatie zelf aangeven behoefte te hebben aan een opleiding, dan is er een automatisch draagvlak voor het maken verbeterslagen in het magazijn te maken. Daarnaast is het (half)jaarlijkse evaluatiegesprek een goed moment om een opleiding ter sprake te brengen.

Bedrijven die hulp nodig hebben bij het trainen van medewerkers, kunnen bij EVO terecht voor vrijblijvend advies. De EVO-ledenservice staat elke dag klaar met antwoorden op alle vragen. Indien een persoonlijk gesprek gewenst is, kunnen bedrijven contact opnemen met één van de opleidingsadviseurs in de regio.