Vignetten voor vrachtverkeer in Europa niet verboden per 2023

Mogelijk pakt de Europese Commissie volgend jaar de draad weer op

4-12-2019  Tijdens de Transportraad van maandag 2 december zijn de Europese transportministers niet tot een gezamenlijk standpunt gekomen over de herziening van de Eurovignetrichtlijn. Dit is de richtlijn waarin de toltarieven in Europa worden beschreven. Nederland, Duitsland, Zweden en Luxemburg blokkeerden het voorstel. Volgens Nederland kleven er te veel nadelen aan het huidige voorstel.

Gevolg voor invoering vrachtwagenheffing

Voor Nederland betekent dit dat het nu verplichte Eurovignet voor zwaar verkeer vanwege Europese regels niet per definitie in 2023 komt te vervallen. In Nederland komt de verplichting voor het Eurovignet wel te vervallen wanneer de vrachtwagenheffing wordt ingevoerd. Er is nu minder druk op een invoering van de vrachtwagenheffing per 2023 dan wanneer het Eurovignet per 2023 niet meer verplicht kon worden gesteld, in verband met gederfde belastinginkomsten. Zonder deze tijdsdruk wordt een zorgvuldig wetgevings- en invoeringstraject gewaarborgd.


Tijdlijn herziening richtlijn onbekend


In reactie op het ontbreken van een gezamenlijk standpunt heeft de Europese Commissie besloten het voorstel terug te nemen. Deze richtlijn maakt nu geen onderdeel uit van de onderhandelingen binnen het Mobiliteitspakket. Mogelijk pakt de Europese Commissie volgend jaar de draad weer op. Dit is in lijn met de plannen voor een Europese Green Deal waarvan rekeningrijden onderdeel uitmaakt, wat we deze week konden opmaken uit de uitgelekte plannen van Eurocommissaris Frans Timmermans.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder