27-09-2011  Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en milieu trekt 5 miljoen euro uit om het rijden op waterstof te stimuleren. Dat heeft zij vandaag bekendgemaakt bij de opening van de beurs voor duurzame mobiliteit, Ecomobiel in Rotterdam.

Waterstof-walhalla

Volgens de minister kan Nederland samen met zijn buurlanden een ‘waterstof-walhalla’ in Europa worden. 'Wij hebben in de Botlek samen met Antwerpen een van de grootste infrastructuren voor de productie van waterstof van Europa. We kunnen het goedkoop produceren, we hebben de transportleidingen al klaar liggen en er is al tientallen jaren ervaring om waterstof voor industriële toepassingen veilig te hanteren. We hebben dus een dijk van een startpositie', aldus de minister.

Plan van aanpak

Samen met het bedrijfsleven en de regionale overheden brengt het Rijk in het voorjaar hiervoor een uitgewerkt plan van aanpak uit. De minister wil daarmee tijdig inspelen op met name de personenauto’s die rijden op waterstof, die naar verwachting vanaf 2014 op de markt komen. Bij het plan van aanpak zal het Rijk ook de stimulering van andere vormen van schoon vervoer betrekken.

Meer vulpunten

Voorop staat voor de minister dat er iets moet gebeuren aan het ‘kip-ei-probleem’ van de tankinfrastructuur. Nederland heeft twee tankstations voor waterstof, een in Arnhem en een in Amsterdam, die niet voor het publiek toegankelijk is. Volgens Schultz moeten er meer vulpunten komen, voor bussen, vrachtauto’s en personenauto’s. De minister wil hierover afspraken maken met aanbieders van waterstof, pomphouders, gemeenten en provincies.

Europese fondsen

Schultz zegt erop te rekenen dat er ook geld beschikbaar uit Europese en regionale fondsen beschikbaar komt, bovenop de 5 miljoen euro van het Rijk.