08-11-2016  Het eigen vervoer en het daaraan gelieerde wegtransport is verstrengeld in een kluwen van wet- en regelgeving. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat een kleine misinterpretatie van de materie kan leiden tot een forse boete.

Dagelijks ontvangt de ledenservice vragen van leden die een indruk willen hebben van hun specifieke situatie. Opvallend is dat er bij veel leden verkeerde veronderstellingen leven. De EVO-ledenservice heeft daarom een beknopt overzicht gemaakt van de meest voorkomende misverstanden die bij leden leven. Daarbij is nu ook het mogelijke boetebedrag in het overzicht opgenomen, om zo een impressie te geven van de mogelijke sanctie.

Aanname 1: Ik heb geen tachograafverplichting bij mijn bestelauto met aanhangwagen.

EVO-ledenservice: Dit is niet altijd het geval. Als het gezamenlijke gewicht boven de 3,5 ton uitkomt, is de tachograaf wel verplicht. De boete kan dan 4400 euro bedragen.

Aanname 2: Ik verricht eigen vervoer dus de Code 95 is niet van toepassing.

EVO-ledenservice: De nascholingsverplichting is van toepassing wanneer u in het bezit bent van rijbewijs C, C1 en/of D of D1. Dit geldt zowel in het eigen vervoer als in het beroepsgoederenvervoer. Indien u de code 95 nascholingsverplichting niet op orde heeft, kan dit een boete van 800 euro opleveren, het vervoer wordt stilgelegd en uw verzekering keert niet uit.

Aanname 3: Door de afschaffing van het patronaal attest hoef ik mijn activiteiten niet meer te registeren in de tachograaf.

EVO-ledenservice: Wanneer activiteiten of rust niet handmatig zijn ingevoerd in de digitale tachograaf wanneer dit is vereist, kan een boete van 550 euro aan de bestuurder worden opgelegd.

Aanname 4: Ik kan als eigen vervoerder wel een vrachtje van mijn buurman op hetzelfde bedrijfsterrein meenemen.

EVO-ledenservice: Dit kan als eigen vervoerder dus juist niet. Deze handeling valt onder beroepsgoederenvervoer waarvoor een vergunning is vereist. Als de vergunning ontbreekt, wordt dit gezien als economisch delict. Dit kan een boete opleveren tot 4300 euro.

Aanname 5: Ik mag met Euro III met roetfilter de milieuzone in.

EVO-ledenservice: Dat mag niet, want de milieuzone in binnensteden is toegankelijk voor Euro IV en hoger. Dit levert een boete op van 230 euro.

Ledenservice

De EVO-ledenservice beantwoordt jaarlijks meer dan zesduizend vragen van leden per jaar. In november organiseert EVO in diverse regio’s gratis informatiesessies, waar leden worden bijgepraat over de ontwikkelingen in het eigen vervoer.