03-07-2013  Ondernemers krijgen dit jaar een liquiditeitsimpuls. Dat heeft staatssecretaris Weekers van Financiën besloten. 

Deze zogenoemde willekeurige afschrijving is van toepassing op vervanging- en uitbreidingsinvesteringen in bedrijfsmiddelen die in de tweede helft van dit jaar worden gedaan. Op deze investeringen mag alleen in 2013 maximaal 50 procent fiscaal worden afgeschreven.

Voorwaarden

Daarnaast vallen investeringen waarvoor een aanschafverplichting is aangegaan of waarvoor voortbrengingskosten zijn gemaakt onder de regeling. Het bedrijfsmiddel moet vóór 1 januari 2016 in gebruik worden genomen.

Blijkt achteraf dat niet aan de voorwaarden is voldaan, dan moet de willekeurige afschrijving uiterlijk in de aangifte vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting over 2015 worden gecorrigeerd.

Schepen en personenauto’s

De willekeurige afschrijving kan eveneens worden toegepast bij investeringen in schepen en zeer zuinige personenauto’s. Voor schepen geldt dat het tonnageregime tot en met 1 januari 2023 niet van toepassing mag zijn. Dit is feitelijk bedoeld voor de binnenvaart.

Voor zeer zuinige auto’s geldt een maximale CO2-uitstoot van 88 gram per kilometer voor diesel en 95 gram per kilometer voor benzine. De overige voorwaarden gelden ook voor investeringen in schepen en de zeer zuinige personenauto’s.