CDA:

“Dat is niet vanzelfsprekend. Het Energieakkoord is gesloten met veertig partijen in de samenleving, het maken van afspraken was al moeilijk genoeg, nu moet het ook worden uitgevoerd. De overheid kan daarbij zeker ondersteunen, als het gaat om verduurzamen van het bedrijf of bijvoorbeeld het wagenpark. Maak het ondernemers niet te moeilijk.” 

ChristenUnie:

 “De voorspelbaarheid van beleid is belangrijk omdat ondernemers moeten weten waar ze aan toe zijn op de lange termijn. Er is consistent overheidsbeleid nodig om de energietransitie in goede banen te leiden en de schaars beschikbare middelen optimaal in te zetten.”

D66:

“Ja. Niets zo vervelend voor bedrijven als een wispelturige overheid. D66 vindt dat bedrijven moeten kunnen rekenen op een betrouwbare overheid, die duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. Voor D66 is duurzaamheid geen ‘moetje’, maar een kans op innovatie en nieuwe banen. De overheid moet heldere duurzaamheidsdoelstellingen voor de lange termijn bepalen.”

GroenLinks:

”GroenLinks is bij uitstek voorstander van een voorspelbaar duurzaamheidsbeleid: daarom ook hebben wij het initiatief voor de Klimaatwet genomen. Hierin moet de regering onder meer duidelijke en haalbare doelen stellen over CO2-reductie. Zo weet iedereen waar we heen gaan en kunnen we daar samen naar toe werken.”

PvdA:

“Zeker. Iedereen die Nederland groener wil maken, moet in de overheid een betrouwbare partner hebben. Met het Energieakkoord is eindelijk een vast fundament gelegd onder ons duurzaamheidsbeleid waaraan de meest uiteenlopende partijen zich hebben verbonden, van Shell tot aan Milieudefensie.”

SGP

“Ja. Ondernemers moeten weten waar ze aan toe zijn. Dan durven ze ook ‘groene’ investeringen te doen. De SGP is voorstander van een ‘nieuw’ energieakkoord met langetermijnafspraken, ook over verduurzaming van transport.”

SP:

“Wij willen naar een CO2-neutrale samenleving. Daarvoor is een langetermijnvisie op duurzaamheid nodig. Daarom willen wij een klimaat- en energiewet, met een langlopend fonds. Hierin worden de maatregelen tot 2050 opgenomen, uiteraard met de mogelijkheid om in te spelen op nieuwe innovaties. Dat levert duidelijkheid en zekerheid op voor investeringen.”

VVD:

“De verduurzaming van onze economie kost tijd en geld. Langjarige trajecten om te komen tot, bijvoorbeeld, een circulaire economie vergen daarom stabiele en betrouwbare wet- en regelgeving, zodat ondernemers weten waar ze aan toe zijn. De VVD vindt investeringszekerheid belangrijk; innoveren in schonere technieken moet aantrekkelijk zijn.”