Vlaanderen akkoord met tweede proefproject LZV

In het tweede proefproject een soepelere aanpak ten aanzien van de routes die de LZV mogen gebruiken

30-10-2017 De Vlaamse regering heeft afgelopen vrijdag een besluit goed gekeurd voor een tweede proefproject voor de LZV (langere en zwaardere voertuigcombinatie) in Vlaanderen. Er wordt nog wel over dit besluit advies ingewonnen bij de Raad van State. Geplande ingangsdatum van de tweede proef is 1 januari 2018.

Routes

Belangrijkste punt in de nieuwe proef gaat een soepelere aanpak worden ten aanzien van de routes die de LZV mogen gebruiken. In de eerste proef moest er bij een aanvraag de concrete route worden ingediend waarna deze minutieus werd nagelopen of deze voldeed aan de richtlijnen zoals deze voor de proef waren vastgelegd.

Basisnetwerk

Voor de tweede proef gaat er gebruik worden gemaakt van een basisnetwerk waar men vrij  gebruik van kan maken en aantakkingstrajecten waarvoor een aparte aanvraag moet worden gedaan. Het basisnetwerk zal bestaan uit autosnelwegen, haven- en industriegebieden. Bij de beoordeling van de aantakkingstrajecten wordt er gekeken naar factoren als lengte van het traject, verkeersveiligheid en de aanwezigheid van zwakkere verkeersdeelnemers. Een goedgekeurd aantakkingstraject is na goedkeuring toegankelijk voor alle LZV-vergunninghouders.

Overig

De verdere regelgeving is conform de regelgeving zoals deze in Nederland is:

  • Geen uitstekende lading,  zowel in lengte als breedte;
  • Vloeibare lading van meer dan 1000 liter is niet toegestaan;
  • Vervoer van goederen die onder de ADR-regelgeving vallen, is niet toegestaan;
  • Vervoer van levende dieren is niet toegestaan;
  • Vervoer van 45 voet-containers is niet toegestaan;
  • Bestuurder dient het Nederlandse LZV-certificaat in zijn bezit te hebben.

De overgang naar een ander land of gewest dient via het basisnetwerk te gebeuren. Vertrek- of eindpunt is in dat geval een grensovergang.

LZV-portaal

De beoordeelde trajecten worden gepubliceerd op het LZV-portaal. Hier worden zowel de goedgekeurde als afgekeurde aanvragen gepubliceerd. Dit om dubbel werk te voorkomen. Per periode van zes maanden worden maximaal dertig aantakkingstrajecten goedgekeurd. De looptijd van de proef zal zijn tot 31 december 2024.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder