14-07-2017  In het Vlaamse Parlement vond gisteren een evaluatie plaats van vijftien maanden tolheffing. Hierbij werd aangekondigd dat men in Vlaanderen van plan is tol te gaan heffen voor voertuigen of voertuigcombinaties zwaarder dan 3500 kilogram totaalgewicht.

Einde aanvrijstelling

Tot op heden is de totaal toegestane massa van het trekkend voertuig van belang voor de tolheffing. Omdat bij BE-combinaties dit onder de 3500 kilogram ligt, zijn deze combinaties vrijgesteld van de tolplicht. Aan deze vrijstelling zal een eind komen.

Onderscheid

Tevens wordt er gewerkt aan onderscheid in boetehoogte met betrekking tot de tol. Momenteel bedraagt de boetehoogte bij het niet voldoen aan de tolplicht €1000.-. Qua onderscheid valt te denken aan nalatigheid (rijden met een niet werkend tolkastje), manipulatie of rijden zonder tolkastje.

Meer duidelijkheid

Zodra duidelijk is wanneer deze tolplicht voor BE-combinatie van kracht wordt, laat evofenedex dit weten. Houd de website van evofenedex in de gaten.