20-05-2015  Minister Weyts van Vlaanderen heeft gisteren de tarieven en het tolwegentraject voor Vlaanderen gepresenteerd. De tarieven variëren tussen de 7,4 en 20 cent en zijn afhankelijk van het toegelaten gewicht en de Euroklasse van vrachtauto’s.

Wegen

De tarieven gelden alleen voor de wegen waarop nu het eurovignet verplicht is, met uitzondering van de vier zeehavengebieden, de N49 tussen Wetskapellen en Zelzate en de Liefkenshoektunnel.

Parlement

De beoogde invoeringsdatum van de tol is 1 april 2016, maar eerst gaat dit voorstel nog naar het Vlaamse Parlement. Ook moeten Brussel en Wallonië hun tarieven en trajecten nog presenteren en door hun parlementen loodsen.

Richtlijnen

Zodra er inzicht is in alle tariefvoorstellen en de onderbouwing daarvan, kan EVO zich een beeld vormen of het geheel van tarieven en compensaties voor de Belgische vervoerders voldoen aan de richtlijnen van Europa. Bij twijfel zal EVO dit voorleggen aan de Europese Commissie.

De tarieven zoals ze zijn gepresenteerd door minister Weyts op 19 mei en de kaart met Vlaamse tolwegen staan in de bijlagen.