19-11-2015  De Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) is met ingang van vandaag (19 november) gewijzigd in verband met de toevoeging van twee nieuwe tunnels.

De eerste is de Ketheltunnel, gelegen in de A4 tussen Delft en Schiedam. Deze is ingedeeld in categorie C, dus beperkt toegankelijk voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Als tweede tunnel is de Stadsbaantunnel toegevoegd. Deze tunnel, gelegen in de gemeente Utrecht, is ingedeeld in categorie E. Dat betekent dat gevaarlijke stoffen niet door deze tunnel mogen worden vervoerd.

Overleg

Over de categorisering van de tunnels is overleg geweest met onder meer de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG), die daarbij te kennen heeft gegeven begrip te hebben voor de overwegingen, maar liever had gezien dat de Ketheltunnel was opengesteld voor alle vervoer van gevaarlijke stoffen.

Bevoegdheid

Daarnaast zijn enkele wetstechnische wijzigingen aangebracht, waaronder een wijziging in de bevoegdheid in relatie tot handelingen met betrekking tot radioactieve materialen. Deze bevoegdheid is overgedragen van de Minister van Economische Zaken naar de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Meer informatie

Voor EVO-leden staat meer informatie over de voorschriften voor vervoer van gevaarlijke stoffen door tunnels in de EVO-Kennisbank, onder ‘Aanvullende voorschriften op Nederlands grondgebied’. Leden moeten daarvoor wel eerst even inloggen.