Tegemoetkomingsregeling is goed voor werkgever én werknemer

Leestijd: 2 minuten

12-11-2020  Het aantal werkgevers dat door werknemers aansprakelijk wordt gesteld voor gezondheidsschade groeit al jaren. Het betreft met name werknemers die tijdens hun werk zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen zoals asbest of chroom-6. Deze groei leidt onder andere tot onnodig lange en kostbare procedures, wat ook de relatie tussen werkgever en werknemer verstoort en eventuele terugkeer naar de werkplek verhindert. Daarom komt er in juli 2022 een schadefonds dat rechtstreeks zal uitkeren aan de slachtoffers.

Het is goed voor beide partijen, vindt ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex,  dat er met deze regeling een einde wordt gemaakt aan de lange en kostbare procedures. Deze kunnen voor de betrokken werknemer en werkgever zeer belastend zijn en soms wel vier tot tien jaar duren. Het schadefonds zal 62,5 miljoen euro bevatten en zal worden bekostigd vanuit een lichte premiestijging van de bestaande werkgeverspremie AOF (het Arbeidsongeschiktheidsfonds). Vanaf 1 juli 2022 treedt de tegemoetkomingsregeling in werking. Er is in de berekeningen vooralsnog uitgegaan van maximaal 2500 tegemoetkomingen per jaar.

Stof tot nadenken

Het fonds is slechts één van een reeks aan maatregelen die voortvloeien uit de adviezen van de Commissie Heerts. Deze commissie adviseerde het kabinet op 14 mei jl. in het rapport ‘Stof tot nadenken’ over de te nemen maatregelen om de afhandeling van beroepsziekteclaims te vereenvoudigen. Oud-minister Bruno Bruins is aangesteld om staatssecretaris Van ‘t Wout te adviseren over de te nemen maatregelen, zoals het samenstellen van een "adequate en werkbare lijst" van zogenoemde "stoffen-gerelateerde beroepsziekten". Die lijst zal straks gaan dienen als leidraad voor de uitkeringen uit het fonds.

De WIA blijft

De huidige uitkeringsregeling bij arbeidsongeschiktheid, de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), blijft intact. Deze maakt geen onderscheid tussen beroepsrisico’s en sociale (privé)risico’s en treedt normaliter in werking nadat de werkgever het risico op ziekte voor twee jaar heeft doorbetaald. Beroepsziekten worden naast alle andere oorzaken van geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid door de WIA gedekt. Ook de aansprakelijkheid van werkgevers voor beroepsrisico’s blijft ongewijzigd.  

Verband aantonen is complex

Diverse ondernemersverenigingen, waaronder evofenedex, kijken kritisch mee en dringen er bij de overheid op aan om steeds te bezien of er een aantoonbaar verband is tussen een gezondheidsklacht en het werk van een werkende. Het aantal veranderingen van soort werk en van werkgevers in een gemiddelde loopbaan is groot, en zal naar verwachting groot blijven en zelfs groeien. Dat maakt het aantonen van het verband ingewikkeld en complex. Daarom zal er verder gekeken moeten worden dan alleen naar situaties van werknemers die langdurig in dienst zijn. Beter zou het zijn om ook ondernemers in het mkb en zzp’ers mee te nemen. Een aanvullende motivering hiervoor is dat gezond en veilig werken zich zou moeten uitstrekken over alle werkenden, ongeacht het soort dienstverband.

Voortgang

Er zijn nog veel openstaande vragen en aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Heerts, waarvan de voortgang op de voet zal worden gevolgd door de beleidsadviseurs van evofenedex. Zo is aandacht voor preventie zeker iets wat we kunnen verwachten in de nog komende maatregelen.