Volledige associatieverdrag EU en Oekraïne in werking

Dit scheelt Nederlandse exporteurs jaarlijks miljoenen aan heffingen

01-09-2017  Vandaag treedt het volledige associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne in werking.  Het voor handels- en productiebedrijven belangrijke handelshoofdstuk (‘Deep and Comprehensive Free Trade Area’) trad al per 1 januari 2016 voorlopig in werking.

Toejuichen

De onderdelen die nu nieuw in werking treden gaan onder meer over veiligheid, belastingen, wetenschap en onderwijs. Evofenedex juicht de inwerkingtreding van het volledige verdrag toe en benadrukt het belang van de al in werking getreden handelsparagraaf. 

Eenvoudiger handel

Het per 2016 in werking 2016 neemt voor Nederlandse exporteurs een fors aantal handelsbelemmeringen weg. Zo regelt het verdrag wederzijdse erkenning van technische standaarden en hoeven Nederlandse bedrijven hun producten vaak niet nogmaals te laten keuren of certificeren in Oekraïne. Ook kunnen Nederlandse bedrijven nu meedingen Oekraïense overheidsaanbestedingen. Belangrijk punt is ook de versimpeling en stroomlijning van douaneprocedures. Zo zijn Oekraïense douaneprocedures- en controles efficiënter, transparanter en duidelijker geworden, waarmee de administratieve rompslomp en vertragingen aan de grens stevig zijn aangepakt. Het verdrag schaft ook gefaseerd de invoerheffingen op ruim 98% van de producten uit de EU af. Dit scheelt Nederlandse exporteurs jaarlijks miljoenen aan heffingen. Zo daalt de importheffing op kaas van 10% in 5 jaar naar 0% en gaat de heffing op bloemen en planten van soms wel 20% binnen 5 jaar naar 0%. Verwachting is ook dat de export van zware voertuigen – nu al één van de belangrijkste exportproducten - een boost krijgt, aangezien de heffing van 10% wordt afgebouwd naar 0%.

Exportgroei

In 2016 exporteerden Nederlandse bedrijven voor zo’n 725 miljoen euro aan goederen naar Oekraïne, tegen over een import van zo’n 780 miljoen euro aan goederen. De grootste exportsectoren zijn machines en (zwaar) vervoer, chemie en  levensmiddelen. In 2016 – het jaar dat de handelsafspraken in werking zijn getreden – groeide de export naar Oekraïne met zo’n 15 %. Volgens evofenedex kan het associatieverdrag leiden tot verdere groei van de export- en banengroei in Nederland, aangezien het voor ondernemers eenvoudiger wordt om naar Oekraïne te exporteren.
 

Meer informatie

Internationaal ondernemen