28-04-2011 Verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) zijn blij met het positieve besluit dat de Raad van State heeft genomen over de aanleg van de A74 bij Venlo.

 De Raad heeft alle bezwaren tegen de aanleg ongegrond verklaard. Volgens EVO en TLN komt er nu een eind aan een lange periode van verkeershinder en overlast.

Onlogische routering van internationale verkeersstromen door Venlo veroorzaakt dagelijks veel overlast en vertraging voor het bedrijfsleven.

EVO en TLN verwachten bovendien dat deze overlast de komende decennia alleen maar toeneemt als gevolg van de groei van het goederenvervoer in Europa.

Om de doorstroming voor nu en in de toekomst te verbeteren, is het van groot belang dat de A74 richting de Duitse grens wordt aangelegd.

In 2012 wordt het internationale evenement de Floriade in Venlo gehouden. Verwachting is dat dit veel extra verkeer vanuit Nederland en Europa zal aantrekken.

Om de doorstroming van het verkeer gedurende het evenement efficiënt te laten verlopen, is het groot belang dat het verkeer uit de stad over de snelweg wordt geleid. De aanleg van de A74 vormt daarbij een belangrijke schakel.

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de A74 waren reeds gestart. TLN en EVO verwachten dat de aanleg in volle vaart en zonder belemmeringen kan worden voortgezet.

Verwachting is dat de snelweg daarmee nog voor aanvang van de Floriade kan worden geopend.