23-02-2016  Innovatieve mkb’ers kunnen vanaf dit voorjaar weer subsidie aanvragen in het kader van de mkb-innovatiestimuleringsregeling Topsectoren. Daarin zijn kennisvouchers, innovatieadviesprojecten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot) opgenomen.

Data

Hoe de subsidieregeling er dit jaar precies uit komt te zien, wordt later bekendgemaakt. Hetzelfde geldt voor het subsidiebedrag per onderdeel. De data zijn - onder voorbehoud van publicatie van de MIT-regeling, deze is voorzien voor half maart - als volgt:

Kennisvouchers

Een kennisvoucher is een ‘waardebon’ waarmee een mkb-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling. De afhandeling gebeurt in volgorde van binnenkomst.
Openstelling: 10 mei tot en met 1 september.

Innovatieadviesprojecten

Inwinnen van innovatieadvies door een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie. Dit is bijvoorbeeld het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag. De afhandeling gebeurt in volgorde van binnenkomst.
Openstelling: 10 mei tot en met 1 september.

Haalbaarheidsprojecten

In kaart brengen van de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject. De afhandeling gebeurt in volgorde van binnenkomst.
Openstelling: 10 mei tot en met 1 september.

R&D-samenwerking

Samen met minstens één andere mkb een product, productieproces of dienst vernieuwen of ontwikkelen.
Openstelling: 5 juli tot en met 1 september. Het is een tender.

Vragen

Ondernemers die vragen hebben, samenwerkingspartners zoeken of een innovatievraag of project willen voorleggen, kunnen contact opnemen met Coen de Lange, innovatieadviseur mkb bij Dinalog, e-mail delange@dinalog.nl, telefoon 06 5359 3949.


Congres ‘Big Data Small World’

Het congres van de Topsector Logistiek wordt dit jaar gehouden op vrijdag 22 april in de Amsterdam ArenA en staat in het teken van ‘Big Data Small World’.

Het programma is onderverdeeld in vijf tracks ofwel ‘routes’:

  • Big Data
  • Best practise
  • Disruptive
  • International
  • Scientific