18-04-2014  Ook wie zich niet schuldig maakt aan fraude of fiscale delicten, kan hiermee te maken krijgen, bijvoorbeeld als getuige. Reden voor EVO om de workshop ‘Willekeurige controles van de FIOD. Bent u goed voorbereid?’ te organiseren.

Verhoortraining

Deelnemers aan de workshop leren zich op een controle voor te bereiden door een verhoortraining. Door het nabootsen van twee situaties uit de praktijk leren zij communicatieve vaardigheden bewust te hanteren in moeilijke situaties. De training is zowel gericht op de rol als verdachte als op de rol als getuige.

De workshop wordt gehouden op donderdag 24 april in Zoetermeer.