Voorbereidingen onderhandelingen brexit deal

Onderhandelingen starten na goedkeuring Terugtrekkingsakkoord door EU en VK

Dit jaar verlaat het Verenigd Koninkrijk naar alle waarschijnlijkheid de Europese Unie. Als het Britse parlement én het Europees Parlement het zogeheten terugtrekkingsakkoord vóór 31 januari goedkeuren starten de onderhandelingen tussen het VK en EU over de nieuwe handelsrelatie. Daarnaast moeten er talrijke andere samenwerkingsafspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld databeheer, transport en veiligheid. Om de onderhandelingen te kunnen starten zal begin februari een Europees mandaat worden vastgesteld. evofenedex bepleit een gelijk speelveld, vrije markttoegang, betrouwbare logistieke afhandeling van ketens en minimale administratieve lasten.

"Daarnaast moeten er talrijke andere samenwerkingsafspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld databeheer, transport en veiligheid."

Logistieke en economische gevolgen

Vanwege de grote meerderheid van de partij van premier Johnson in het Brits parlement is zeer waarschijnlijk dat het Britse parlement en het Europees parlement het terugtrekkingsakkoord voor de deadline van 31 januari goedkeuren, hierdoor verlaat het VK definitief de EU. Er is dan tot 31 december 2020 sprake van een overgangsperiode waarin er vrijwel niets verandert. Het vertrek van het VK uit de EU heeft wel degelijk logistieke en economische gevolgen per 1 januari 2021, deal or no deal, omdat de regering-Johnson een verlengde overgangsperiode uitsluit. Hierdoor wordt de regelgeving met het VK per 31 december gelijk aan een derde land. Dit betekent o.a. dat er voorafgaand aan het importeren en exporteren naar of via het VK een douaneaangifte moet worden gedaan. Over de bijbehorende procedures en importtarieven wordt in 2020 onderhandeld.

Input Europees mandaat

evofenedex heeft de afgelopen jaren frequent input geleverd voor de nieuwe handelsrelatie met het VK. De nieuwe handelsafspraken moeten in elk geval zorgen voor een gelijk speelveld met uniforme regels en vrije markttoegang, gelijke producteisen, zo eenvoudig mogelijke douaneformaliteiten, geen invoerheffingen, geen vertragingen aan de grens, ruime mogelijkheden voor efficiënt goederenvervoer via de weg, zee, spoor en lucht en minimale administratieve lasten. Daarnaast is het van belang dat er afstemming is tussen het VK en de EU over staatssteunregels, mededingingsregels en belastingbeleid. 

Peter
Contact

Vragen over de brexit?

Peter helpt je graag verder