17-06-2011  Het bestuurlijk overleg grenscorridor heeft gekozen voor de Westparallel als voorkeursalternatief voor de oplossing van de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen van de Grenscorridor N69.

Het alternatief heeft de voorkeur van bedrijfslevenorganisaties EVO, TLN, de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) en de Kamer van Koophandel.

De Westparallel is het beste alternatief voor zowel de bereikbaarheid als economie, aldus de organisaties van het bedrijfsleven. Aanleg van een Westparallel verbetert de bereikbaarheid van economisch belangrijke locaties in de regio en zorgt voor kortere en betrouwbare reistijden. Zowel het regionale woon-werkverkeer als het (inter)nationale vrachtverkeer profiteert hiervan.

De Westparallel vormt een nieuwe verbinding tussen Valkenswaard-zuid en de A67 bij Veldhoven. Het noordelijk deel van de bestaande N69 wordt een 60-km-weg. De nieuwe weg is een 2x1-strooks weg met 4 aansluitingen op het lokale wegennet, waaronder Dommelen-Noord.