Voorkom onnodige betaling van rechten

Andere loop supply chain kan voordeliger zijn

14-06-2019  De brexit, handelsoorlogen en de groei van e-commerce zorgen ervoor dat douaneplanning belangrijker is dan ooit. Een goede douaneplanning voorkomt het onnodig betalen van invoerrechten.

Invoer van goederen betekent normaal gesproken dat invoerrechten moeten worden betaald. De douanewetgeving biedt echter mogelijkheden om deze rechten niet te betalen of te schorsen. Tijdelijke invoer, actieve veredeling en opslag in een douane-entrepot zijn bijvoorbeeld opties. Soms is het zelfs beter om de supply chain anders in te richten, waardoor onnodige betaling van rechten wordt voorkomen.

Inrichting supply chain

De supply chain bestaat uit de hele toeleveringsketen. Dit begint bij de inkoop van grondstoffen of halffabricaten, die vervolgens worden verwerkt of bewerkt. Vaak vindt de productie niet plaats op dezelfde locatie als de inkoop van de goederen. De eindproducten worden vervolgens verkocht op allerlei locaties. Van de grondstof tot het eindproduct vinden veel vervoersbewegingen plaats, die vaak een landsgrens passeren. Dit betekent dat er ook veel douaneformaliteiten zijn én rechten moeten worden betaald. Het is mogelijk om betaling van invoerrechten te beperken. De Europese Unie heeft namelijk met verschillende (groepen van) landen handelsovereenkomsten, douane-unies en andere overeenkomsten gesloten, die betaling van rechten beperken. Optimaal gebruik maken van deze regelingen bespaart dus betaling van rechten.

De Europese Unie heeft bijvoorbeeld met Japan een handelsovereenkomst gesloten. Dit handelsverdrag is vanaf 1 februari 2019 in werking getreden en zorgt ervoor dat veel producten vanuit Japan met een lager recht of nulrecht kunnen worden ingevoerd in de Europese Unie. Als dezelfde producten uit China komen, dan betaalt de importeur in de Europese Unie de volledige rechten. Het komt ook voor dat producten uit China in Japan worden bewerkt. Het is dan afhankelijk van de bewerking in Japan of de goederen met een verlaagd recht of nulrecht kunnen worden ingevoerd in de Europese Unie.

Aan de andere kant zijn er ook maatregelen die juist hogere heffingen met zich meebrengen, namelijk antidumpingheffing en aanvullende heffingen. Antidumpingheffingen worden in het leven geroepen om dumping van producten tegen te gaan. Dumping houdt in dat goederen tegen dumpprijzen in de Europese Unie worden verkocht. Op fietsen uit China is bijvoorbeeld een antidumpingheffing van 48,5 procent van toepassing, maar op fietsen uit bijvoorbeeld Cambodja niet. Door de handelsoorlogen worden steeds meer aanvullende heffingen wederzijds toegepast.

De plaats van inkoop van goederen is van belang. Het kan zeker lonen om een leverancier uit een ander land te kiezen om betaling van rechten te voorkomen.

Schorsingsregelingen

Een andere manier om onnodige betaling van rechten tegen te gaan, is het gebruikmaken van de mogelijkheden die de douanewetgeving biedt. In de Europese douanewetgeving zijn namelijk diverse mogelijkheden opgenomen om de betaling van rechten te schorsen, uit te stellen of te voorkomen. Bij tijdelijke invoer mogen goederen tijdelijk in het vrije verkeer worden gebracht zonder betaling van rechten, bijvoorbeeld om ze tijdelijk te gebruiken of tentoon te stellen. De goederen moeten vervolgens worden uitgevoerd. Hier zijn uiteraard wel voorwaarden aan verbonden.

Het komt voor dat goederen in de Europese Unie worden gebracht om te worden bewerkt, geassembleerd of gerepareerd. Actieve veredeling biedt hier de oplossing. Goederen uit derde landen mogen onder deze regeling in de Europese Unie worden bewerkt, geassembleerd of gerepareerd, zonder dat invoerrechten moeten worden betaald. De goederen moeten vervolgens wel worden uitgevoerd. Als de goederen in het vrije verkeer worden gebracht, moeten over de grondstoffen of halffabricaten rechten worden betaald. Binnen de regeling actieve veredeling bestaat ook een optie om de goederen te bewerken en het eindproduct vervolgens in het vrije verkeer te brengen. Dan moeten de invoerrechten over het eindproduct betaald worden. Het tarief van het eindproduct kan lager zijn dan het tarief van de grondstoffen of halffabricaten. Deze optie kan daarom aantrekkelijk zijn. Ook kunnen goederen worden opgeslagen in de Europese Unie in een douane-entrepot. De goederen worden dan onder schorsing van rechten opgeslagen en vervolgens óf in het vrije verkeer gebracht óf uitgevoerd. De betaling van rechten wordt dan uitgesteld of er vindt geen betaling plaats. Deze mogelijkheid biedt voordelen wanneer vooraf nog onduidelijk is of de goederen binnen of buiten de Europese Unie worden afgezet.

Conclusie

Verdragen, douane-unies en andere handelsafspraken bieden mogelijkheden om de supply chain zo optimaal mogelijk in te richten. De douanewetgeving biedt daarnaast ook verschillende opties om onnodige betaling van rechten te voorkomen. Douaneplanning is door de wereldwijde ontwikkelingen steeds belangrijker. Wie het slim aanpakt, bespaart een hoop geld!

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in globe magazine, juni 2019 en geschreven door Samantha Zwart-Speelman. Samantha is adviseur en jurist bij Customs Knowledge. 


Opleiding Manager Customs & Trade Affairs

Manager Customs and Trade Affairs (MCTA) is enerzijds een vakinhoudelijk expert op het gebied van douane en trade compliance en anderzijds een (proces) manager/bewaker. Een goede MCTA weet dan ook beide rollen professioneel in te vullen, een balans te vinden tussen deze rollen en op adequate wijze deze brugfunctie binnen zijn organisatie te vervullen.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder