Huidige Arbovisie van ministerie van SZW voldoet niet meer en wordt daarom aangepast

Leestijd : 3 minuten

22-07-2021  Er komt steeds meer aandacht voor preventie van beroepsziekten vanuit de overheid, maar ook in de maatschappij. En dat is goed, want deze ziekten, die veroorzaakt worden op het werk, komen nog steeds te veel voor. Maar wat merk je nou als ondernemer van deze toegenomen aandacht en wat kun je nog verwachten aan nieuwe ontwikkelingen op dat gebied?

Uiterlijk 1 juli 2022 komt er een landelijk expertisecentrum voor stoffengerelateerde beroepsziekten, LEC-SB afgekort. Dit centrum gaat werkgevers en werknemers helpen bij onder andere de bewustwording van de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het LEC-SB wordt dé autoriteit voor wie hulp of kennis over deze beroepsziekten wil krijgen óf bieden. Daarnaast zal het instituut zich inzetten voor een snellere en betere signalering en gaat het een verbeterde aanpak ontwikkelen voor de preventie van beroepsziekten. Het centrum zal bestaan uit onder andere de kennisinstituten Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht, het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoening (NKAL), de Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) van Amsterdam UMC en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). met het RIVM als verantwoordelijke voor het beleid.

Arbovisie

De huidige Arbovisie van het ministerie van SZW voldoet niet meer en wordt daarom aangepast. De aanpak van bestaande en toekomstige arbeidsrisico’s moet worden geactualiseerd. Dat komt doordat het werk verandert, en de effecten daarvan op de arbeidsomstandigheden veranderen mee. Maar ook door nieuwe arbeidsrisico’s zoals bedreiging van de vitaliteit en (mentale) gezondheid van werknemers. Op de arbeidsmarkt is het traditionele dienstverband met vaste werktijden en een vast contract niet meer vanzelfsprekend. Werknemers worden autonomer, werkuren flexibeler, grenzen tussen werk en privé vervagen en er wordt tot op steeds hogere leeftijd doorgewerkt. De SER is gevraagd om een advies uit te brengen over de Arbovisie. Na ontvangst van dit advies zal het kabinet zijn opvattingen bepalen, zal er een internetconsultatie plaatsvinden met stakeholders en zal de Arbovisie 2040 medio 2022 definitief vaststellen.

Preventie

Meer focus op preventie moet langdurige ziekten en de daarmee samenhangende kosten voorkomen. Bedrijven zullen op verschillende manieren worden aangespoord om te voldoen aan de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), inclusief het plan van aanpak. Ook zullen de nadere RI&E-voorschriften voor gevaarlijke stoffen zoals het blootstellingsregister en het gezondheidsplan voor onder andere fysieke belasting worden benadrukt. Maar ook zullen ondernemers worden gestimuleerd schadelijke stoffen te vervangen door niet-schadelijke stoffen (substitutie), als onderdeel van hun arbeidshygiënische strategie.

Arbobeleidscyclus

De komende tijd zal het ministerie zijn werkwijzer ‘Arbobeleidscyclus: wie doet wat rondom gevaarlijke stoffen?´ meer onder de aandacht brengen bij werkgevers, zodat ook werknemers bewuster worden gemaakt van de gezondheidsrisico’s op de werkvloer. Voor met name MKB-werkgevers wordt gewerkt aan een oplegger, een vereenvoudigde versie van de werkwijzer, waarmee werkgevers in één oogopslag kunnen zien welke rol zij hebben in de arbobeleidscyclus.

Commissie Heerts

Voor een betere aanpak van beroepsziekten is volgens de commissie Heerts , wat hiervoor in opdracht van het kabinet onderzoek naar heeft gedaan, ook verbetering van de positie van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts nodig. Ook moet de samenwerking tussen de reguliere zorg en de arbeidsgerelateerde zorg bevorderd worden. Besluitvorming over deze aanbevelingen is doorgeschoven naar een volgend kabinet.

Aanbevelingen

Demissionair minister Koolmees gaf bovenstaande update aan de Tweede Kamer op 18 juni jl. Hij deelde ook mee dat alle aanbevelingen die voortvloeien uit het rapport van de commissie Heerts en Bruins zullen worden overgenomen. In een eerder bericht werd al gesproken over een andere over te nemen aanbeveling, namelijk de oprichting van een schadefonds voor gedupeerden. Deze zullen allemaal een plaats krijgen in de nieuwe Arbovisie.


Campagne blootstelling van Inspectie SZW

De Inspectie SZW is een campagne gestart om werkgevers en werknemers bewuster te maken van de gevaren van blootstelling aan stoffen die schade toebrengen aan de gezondheid van de werknemers, en van de verplichtingen vanuit de wet. Wij zijn hierin campagnepartner van ISZW. Wil je ook altijd op de hoogte blijven over deze campagne? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse kennisnieuwsbrief.

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder