13-11-2012 Het lage accijnstarief voor rode diesel verdwijnt per 1 januari 2013. Vanaf deze datum is alleen hoogbelaste halfzware olie en gasolie te koop voor verbruik in Nederland. Deze maatregel heeft gevolgen voor de landbouw, grondverzet, (wegen-)bouw, koelaggregaten in transport en heftruckgebruikers.

Vrijstelling

Voor scheepvaart blijft de vrijstelling van accijns bestaan. Dit betreft bijvoorbeeld de beroepsmatige binnenvaart en visserij. Pleziervaart valt hier niet onder. Ook voor hen is het gebruik van rode diesel volgend jaar verboden.

Ondernemers per 1 januari volgend jaar nog rode diesel op voorraad hebben, dienen dit aan te geven. Over deze hoeveelheid moet het accijnsverschil worden betaald. Meer informatie over dit onderwerp en de regelgeving is te vinden op de website van douane.