Wijzigingen dalende loonsom en inspanningsverplichting toegelicht

Leestijd: 3 minuten

1-10-2020  Op 30 september heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief de precieze voorwaarden en wijzigingen van de NOW 3.0-regeling bekendgemaakt. Uit de brief blijkt dat er twee belangrijke wijzigingen zijn, die wij hieronder zullen uitlichten.

Wij schreven al eerder over de voorwaarden van de NOW 3.0 in dit artikel. Nu zijn er dus twee belangrijke wijzigingen in de regeling doorgevoerd. De eerste wijziging heeft betrekking op de dalende loonsom tijdens de subsidieperiode, en de tweede aanpassing is een nieuwe inspanningsverplichting voor de begeleiding van werk naar werk van ontslagen werknemers.

Dalende loonsom

De NOW 3.0, die in totaal negen maanden duurt, is opgedeeld in drie periodes van drie maanden, waarvoor werkgevers afzonderlijk aanvragen kunnen doen. De referentiemaand voor het vaststellen van het loon is voor alle drie de periodes dezelfde: de maand juni 2020. De NOW 3.0 geeft per periode ruimte om in kleine stapjes de totale loonsom te laten dalen ten opzichte van die in juni 2020, zonder dat dit leidt tot een korting op de subsidie. In de eerste periode (1 oktober tot en met 31 december 2020) mag deze daling 10 procent zijn. In de tweede periode (1 januari tot en met 31 maart 2021) is dit 15 procent en de derde periode (1 april tot en met 30 juni) mag je de loonsom met 20 procent laten dalen zonder dat dit een subsidieverlaging tot gevolg heeft.

Als de loonsom meer daalt dan het vrijgestelde percentage, krijg je vervolgens over dat gedeelte geen subsidie. Er geldt dus niet meer dat 100 procent (en bij de NOW 1.0 zelfs 150 procent) van het loon van de werknemer in mindering wordt gebracht. Stel dat in de eerste periode de loonsom met 30 procent daalt, dan krijg je na aftrek van het vrijgestelde percentage van 10 procent, over 20 procent geen subsidie. Alle eerdere voorwaarden uit de NOW 1.0 en NOW 2.0 rondom bedrijfseconomisch ontslag komen te vervallen.

Inspanningsverplichting begeleiding van werk

Een andere belangrijke wijziging in de NOW 3.0 is dat werkgevers die een beroep doen op de NOW 3.0 en tijdens de subsidieperiode werknemers moeten ontslaan, een inspanningsverplichting hebben om die werknemers te begeleiden naar nieuw werk. Het kabinet ondersteunt werkgevers hierbij met een sociaal pakket ter waarde van 1,4 miljard euro, dat voorziet in bemiddeling van werk naar werk en in scholing. Concreet houdt deze verplichting in dat als je een ontslagaanvraag op grond van bedrijfseconomische redenen bij het UWV indient, je tijdens de subsidieperiode contact moet opnemen met het UWV over de begeleiding van werk naar werk. Dit kan via de NOW-lijn, die te bereiken is via het telefoonnummer 088 – 898 20 04. Heb je geen contact gehad met het UWV over begeleiding van werk naar werk maar wel bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd, kan dit leiden tot een korting (boete) van 5 procent op het totale subsidiebedrag over de aangevraagde periode.

Nadere informatie

Werkgevers kunnen de subsidie over de eerste periode van de NOW 3.0 ( 1 oktober tot en met 31 december 2020) vanaf 16 november aanvragen bij het UWV via het digitale aanvraagformulier. Ze hebben daar vier weken de tijd voor, dus tot 13 december 2020. De verwachting is dat de definitieve vaststelling van de subsidie over alle drie de periodes van de NOW 3.0 vanaf 1 september 2021 mogelijk zal zijn. Je zult wel voor iedere periode een aparte aanvraag moeten indienen.
De uitgewerkte regeling van de NOW 3.0 zal medio oktober beschikbaar komen en wij zullen daarover uiteraard communiceren. In onze Q&A over de NOW vind je veelgestelde vragen en antwoorden over deze regeling.

Online evenement 29 oktober

De coronacrisis heeft ons geleerd dat je als organisatie wendbaar en flexibel moet zijn om je snel te kunnen aanpassen aan een veranderende arbeidsmarkt en werkomgeving. Tijdens het online evenement Mens&werk in de logistiek op 29 oktober gaan we in op de veranderingen op de (logistieke) arbeidsmarkt en binnen het arbeidsrecht. Meld je aan voor het evenement en volg de masterclass actualiteiten arbeidsrecht. Daarbij zal ook aandacht besteed worden aan de NOW-regeling.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder