23-04-2015  De regels voor de aanwezigheid van zijafscherming op uitschuifbare voertuigen worden aangescherpt. Met ingang van 1 januari moeten uitschuifbare voertuigen in onbeladen toestand zijn ingeschoven of moeten de uitgeschoven delen ook zijn voorzien van zijafscherming. Dit om de verkeersveiligheid te vergroten.

Wettelijke maten

Deze nieuwe bepaling heeft betrekking op uitschuifbare trailer en aanhangwagens die in uitgeschoven toestand binnen de wettelijke maten blijven. Het gaat daarbij vooral om containerchassis. Exceptioneel vervoer is uitgezonderd.

Regeling voertuigen

De nieuwe bepaling, die is gebaseerd op Europese regels, wordt ook opgenomen in de Regeling voertuigen. Hierin staan de wettelijke technische eisen die aan voertuigen worden gesteld.