“Prijsverhogingen, beschikbaarheid van grondstoffen en het algehele tekort aan chips zitten het herstel in de weg”

Leestijd 2 minuten

6-5-2021  Net zoals in maart dit jaar is het aandeel van exporterende bedrijven dat aangeeft negatieve impact te ervaren door de coronapandemie, in april opnieuw kleiner geworden. Dit komt nu uit op 45 procent, blijkt uit de jongste Corona Export Monitor van ondernemersvereniging evofenedex en kredietverzekeraar Atradius. Het aandeel van de bedrijven dat zegt te profiteren van de coronacrisis blijft vrijwel gelijk op 17 procent.

“Het is een hoopvol teken dat het in maart ingezette lichte herstel zich heeft doorgezet in april”, aldus Bart Jan Koopman, directeur bij evofenedex. “Maar we blijven het sentiment wel voortdurend monitoren. Want we zijn er nog lang niet. We horen genoeg geluiden in onze achterban van kleine en grote mkb-bedrijven die het nog steeds een uitdagende markt vinden. Bedrijven met negatieve impact verwachten voor het hele jaar gemiddeld 22 procent omzetverlies. Dat is nog steeds fors.”

Haperende supply chains

Het omzetverlies is enerzijds te wijten aan vraaguitval, anderzijds aan haperende supply chains, zo blijkt uit de Corona Export Monitor van april. Nog steeds zien we dat er in de eerste 4 maanden van 2021 door meer bedrijven verstoringen worden genoemd dan in 2020. Het aandeel zeevracht als grootste verstoring is deze maand voor het eerst sinds januari 2021 niet verder gestegen, maar gestabiliseerd op het – hoge - niveau van 44 procent. “Verder weten we van onze leden dat zeker ook prijsverhogingen en beschikbaarheid van grondstoffen en het algehele tekort aan chips het herstel in de weg zitten. Daarnaast blijft de coronasituatie in sommige delen van de wereld zeer nijpend”, aldus Koopman. Hij roept de overheid dan ook op niet te snel te stoppen met de steunpakketten. “Bij de vorming van een nieuw kabinet moet verder stevig worden ingezet op het stimuleren van export voor ons toekomstige verdienvermogen.”

Verenigd Koninkrijk

Opvallend detail in de monitor over april is dat van de ondervraagde bedrijven 49 procent aangeeft in het eerste kwartaal van 2021 geëxporteerd te hebben naar het Verenigd Koninkrijk. Daarvan zegt 15 procent dat de export is toegenomen, bij 39 procent is de omzet gelijk gebleven en nog eens 39 procent geeft aan dat de export is afgenomen.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder