12-06-2012  Logistieke dienstverlener Vos Logistics sluit zich aan bij Green Freight Europe, een vrijwillig en onafhankelijk programma met als doel het vrachtvervoer over de weg in Europa te verduurzamen. Het programma is geïnspireerd door het ‘SmartWay Partnership’-programma in de Verenigde Staten. De European Shippers’ Council (ESC) en EVO voeren het secretariaat.

Gestandaardiseerd Europees systeem

Green Freight Europe stelt zich als doel een gestandaardiseerd Europees systeem op te zetten voor het verzamelen, analyseren en monitoren van CO2-emissies als gevolg van vrachtvervoer over de weg. Het programma maakt de afname van de zogeheten carbon footprint zichtbaar aan de hand van:

  • het oprichten van een platform voor het monitoren en rapporteren van CO2-emissies, dat assisteert bij het verkrijgen van transportdiensten en is gebaseerd op de bestaande normen
  • het stimuleren van de samenwerking tussen transportbedrijven en expediteurs met betrekking tot verbeteracties en het monitoren van de voortgang
  • het opzetten van een certificeringssysteem waarmee expediteurs en vervoerders die meewerken aan dit programma worden beloond

Eco safe logistics

Volgens Vos sluit het programma aan bij het eigen ‘Eco safe logistics’-beleid. Onderdeel hiervan is een reductie van CO2-emissies met 20 procent tussen 2010 en 2015.