20-10-2011  ‘Nieuwe betrouwbaarheid- en vakbekwaamheidseisen in goederen- en personenvervoer: wie raakt zijn vergunning kwijt?’ is het thema van de najaarsvergadering van de Vereniging Publiek Vervoerrecht (VPV) die wordt gehouden op dinsdag 29 november.

Verordening

Op 4 december treedt onder meer EG-verordeningen1071/2009 (voorwaarden inzake uitoefening beroep wegvervoeronderneming) in werking. Deze verordening stelt voorwaarden om het beroep van ‘wegvervoerondernemer’ uit te mogen (blijven) oefenen, zowel in het personen- als in het goederenvervoer.

Programma

Op het programma van de themamiddag staan de volgende sprekers en onderwerpen:

  • mr. J.A. van der Kolk, advocaat-partner praktijkgroep Mededinging en Overheid Loyens & Loeff: ‘De regelgeving verklaard’
  • Spreker namens ministerie van Infrastructuur en Milieu: ‘Gemaakte keuzes in het wetsontwerp’
  • mr. R. Scherpenisse, hoofd juridische zaken NIWO: ‘De gewijzigde (?) rol van de NIWO’
  • mr. F. Wiegerink, adjunct-directeur Transport en Logistiek Nederland: ‘De zorg van transporterend Nederland’

De najaarsvergadering/themamiddag wordt gehouden bij EVO in Zoetermeer en is gratis toegankelijk voor belangstellenden. U kunt zich aanmelden via onderstaande link.