03-12-2014  EVO zet grote vraagtekens bij de voorstellen van het Rotterdamse college om de milieuzone fors uit te breiden. Het vorige college in Rotterdam besloot eerder de milieuzone niet uit te breiden omdat dit ondernemers te hard zou treffen. Omdat de huidige plannen ondernemers net zo hard treffen, gaat EVO opnieuw in het geweer bij het college.

Ondernemers die gebruikmaken van bestel- of vrachtauto’s mogen binnenkort mogelijk de stad niet meer in. Volgens het college is de belangrijkste manier om de lucht schoner te krijgen namelijk het weren van voertuigen met verouderde dieselmotoren.

Bestelauto’s

Voor bestelauto’s wil het college in juli 2015 een milieuzone instellen. Bestelauto’s gekocht voor 2000 mogen het gebied binnen de ring ten noorden van de Maas, inclusief de stedelijke oeververbindingen, niet meer in. In juli 2016 wil het college de toegangseisen aanscherpen door ook bestelauto’s gekocht voor 2005 te weren.

Vrachtauto’s

Voor vrachtauto’s betekent dit per juli 2015 een uitbreiding van de bestaande milieuzone tot binnen de ring (globaal) of binnen de ring ten noorden van de Maas, inclusief de stedelijke oeververbindingen. Dit betekent dat de stad alleen nog maar toegankelijk is met vrachtauto’s met een Euro-4-motor of schoner. In juli 2016 wil het college de toegangseisen aanscherpen tot Euro 6.

Contact

EVO houdt haar leden via www.evo.nl en de EVO-Nieuwsflits op de hoogte van alle ontwikkelingen. Verladers die vragen hebben, of de gevolgen van de huidige plannen voor hun onderneming inzichtelijk kunnen maken, wordt gevraagd contact op te nemen met EVO, telefoon 079 3467 346.