Vrachtauto als melkkoe zeer onverstandig

Kilometerheffing voor alleen vrachtverkeer

22-09-2017  In de coulissen van formerend Den Haag zingt al enkele weken het plan voor een kilometerheffing voor alleen het vrachtverkeer rond. Volgens evofenedex, de behartiger van de handels- en logistieke belangen van 15.000 handels- en productiebedrijven is dit plan zeer onverstandig. De files worden er niet korter door, het bedrijfsleven ziet zijn concurrentiepositie geschaad en dat terwijl de invoeringskosten buitensporig hoog zullen zijn. evofenedex roept de onderhandelaars daarom op een kilometerheffing voor alleen het vrachtverkeer niet in een nieuw regeerakkoord op te nemen.

Niet minder files

Door files lijden handels- en productiebedrijven in Nederland jaarlijks meer dan 1 miljard euro economische schade door directe vertragingskosten. Dat is exclusief de extra kosten die files daarnaast veroorzaken door te late leveringen, uitgestelde ploegendiensten en stagnerende productieprocessen. Een vorm van betalen naar kilometer per vrachtauto zoals het nieuwe kabinet nu mogelijk voorstaat lost alleen files op alleen als álle voertuigen, dus ook personenauto’s, in dat systeem meegenomen worden. Het belasten van alleen vrachtauto’s per kilometer heeft geen enkel effect op de bereikbaarheid.

Logistieke hotspot af

De overgang van de huidige belastingstructuur waar vrachtauto’s motorrijtuigen belasting en dieselaccijns betalen, naar een volledig systeem van betalen naar gebruik, zou voor heel veel bedrijven neer komen op een koude lastenverhoging. De huidige tariefstructuur voor het wegvervoer in Nederland maakt Nederland mede tot dé logistieke hotspot van Europa. Daarom zijn er veel distributiecentra in ons land gevestigd. Daar zijn veel banen van juist lager opgeleide mensen mee gemoeid. Honderdduizenden mensen werken als chauffeur of magazijnmedewerker. Deze plannen doorkruizen het zorgvuldige gevoerde  beleid om Nederland juist als logistieke hotspot door te laten ontwikkelen.

Veel te duur

Een kilometerheffing als deze is niet van de een op andere dag ingevoerd. De Nederlandse wet- en regelgeving moet worden aangepast, het belastingstelsel moet op de schop en er moeten systemen worden aangekocht. Juist vanwege de complexiteit wegen de invoeringskosten van een systeem alleen voor het vrachtverkeer niet op tegen de baten, zo stelde ook het CPB eerder in haar rapport Kansrijk mobiliteitsbeleid. Bovendien hebben we lessen geleerd van Duitsland en België. Waar het invoeren van de Duitse Maut jaren achtereen werd uitgesteld, en de schade voor ondernemers opliep in honderden miljoenen. Niet voor niets stond een specifieke vrachtheffing dan ook in geen van de verkiezingsprogramma’s vermeld.

Slimmer en beter

evofenedex raadt de onderhandelende partijen dan ook nadrukkelijk af een kilometerheffing voor alleen het vrachtverkeer in een nieuw regeerakkoord op te nemen. Het verschonen van het wagenpark, aanpakken van de files en behoud van ons goede vestigingsklimaat is gebaat bij andere maatregelen. evofenedex roept de onderhandelaars op daarvoor in de plaats Europese bronmaatregelen voor schoner wegtransport te stimuleren, Green Deal Zes zero emissie Stadsdistributie verder uit te rollen en aanzienlijk meer te investeren in een sterk multimodaal vervoersnetwerk.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder