"Vrachtwagenheffing moet terug naar bedrijven tot invoeren rekeningrijden"

Geld moet in fonds voor innovatie en verduurzaming logistieke ketens

28-02-2019  De opbrengst van de vrachtwagenheffing moet worden gestort in fonds voor verduurzaming en innovatie van het wegtransport, totdat rekeningrijden voor iedereen wordt ingevoerd. Dat bepleiten wij samen met Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Vereniging Eigen Rijders Nederland (VERN). Zo niet, dan zet het kabinet het draagvlak voor de heffing van de transportsector en de handels- en productiebedrijven op het spel.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) beantwoordde donderdag een lange lijst van vragen over de heffing. Omdat veel zaken nog steeds onduidelijk zijn, doen de organisaties nu een voorstel voor een aantal concrete afspraken. Zij vullen daarmee de gemaakte afspraken in het regeerakkoord en in het voorlopige Klimaatakkoord verder in. Het belangrijkste punt daarbij is dat alle opbrengsten teruggaan naar degenen die de heffing betalen, net zo lang totdat rekeningrijden voor iedereen wordt ingevoerd.

Geen file minder

“In tegenstelling tot de vrachtwagenheffing, draagt rekeningrijden voor alle weggebruikers wel significant bij aan de reductie van CO2-uitstoot en files”, aldus onze algemeen directeur Machiel van der Kuijl. “Voor de bij ons aangesloten handels- en productiebedrijven zijn files een crime. Het vergroot nodeloos de uitstoot van CO2 en drijft de transportkosten op. Daarom is het goed als we daar snel met rekeningrijden voor iedereen een stop op zetten. Totdat die maatregel is ingevoerd, moet al het geld dat we betalen via de heffing dan ook terugkomen. Anders is de heffing gewoon een platte lastenverhoging zonder maatschappelijk nut.”

Terugvloeien

Volgens TLN-directeur Jan Boeve moeten alle opbrengsten van de heffing in het fonds worden gestort. “Dat was de afspraak in het regeerakkoord. Toch lijkt de overheid opeens een greep uit die kas te doen, door tot 55 miljoen euro te gebruiken om te compenseren voor een daling van de accijnsinkomsten. In de beantwoording van de Kamervragen van vandaag houdt de overheid voet bij stuk, ondanks ons protest tegen deze woordbreuk.” Om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen, willen de organsiaties dat de opbrengsten worden gestort in een vergroenings- en innovatiefonds voor het goederenvervoer. Boeve: “Het geld dat in een bepaald jaar niet op gaat omdat er bijvoorbeeld nog niet genoeg elektrische vrachtwagens te koop zijn, kunnen we dan later uitgeven, wanneer die vrachtwagens er wél zijn.”

Systeem

De organisaties vragen de minister daarnaast om het systeem voor kilometerheffing voor vrachtauto’s aan te laten sluiten op de in Duitsland en België geïntroduceerde systemen en systemen voor andere typen auto’s. Die uniformiteit voorkomt dat internationale transporteurs allerlei verschillende systemen in de vrachtauto moeten hebben voor de kilometerheffing in verschillende landen of bij de introductie van rekeningrijden voor iedereen moeten investeren in weer een nieuw tolsysteem.

Verduurzaming

In het regeerakkoord is afgesproken dat de opbrengsten van de vrachtwagenheffing terugvloeien naar de transportsector om de kosten van de ambitieuze vergroening van het goederenvervoer te kunnen betalen. Dat gaat bijvoorbeeld om de toepassing van zero emission-technologie, zoals elektrische- of waterstofvrachtauto’s met de bijbehorende laad- en tankvoorzieningen. Maar het gaat waar mogelijk ook om het toepassen van duurzamere brandstof die de CO2-uitstoot aanzienlijk verlaagt. En het gaat om investeringen voor het verbeteren van de efficiëntie in logistieke ketens. Zo kan het goederenvervoer de komende jaren in Nederland een koppositie innemen qua vergroening. ​

De Tweede Kamer debatteert op 6 maart over de vrachtwagenheffing.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder