Vrachtwagenheffing netjes volgens Europese regels

Vrachtwagenheffing als een eerste stap naar rekeningrijden voor iedereen

26-9-2019  Het kabinet is voornemens om in 2023 een vrachtwagenheffing in te voeren. evofenedex is daar nauw bij betrokken. Aan de constructieve medewerking aan de voorbereidingen van deze heffing heeft evofenedex drie randvoorwaarden verbonden, die ook worden gedeeld door onze partners VERN en TLN. Deze randvoorwaarden zijn achtereenvolgens: we zien de vrachtwagenheffing als een eerste stap naar rekeningrijden voor iedereen, het technisch systeem moet daarom relatief eenvoudig uit te breiden zijn naar andere weggebruikers en tot slot moet de terugsluis gaan naar innovatie en verduurzaming van ons vervoerssysteem.

Deze zomer stond de internetconsultatie van het ministerie over de vrachtwagenheffing open. Ook allerlei adviesorganen zijn geconsulteerd. De Raad voor de Rechtspraak heeft minister Cora van Nieuwenhuizen ook een inhoudelijk advies gegeven.

Daarin adviseert de raad onder meer om in de Memorie van Toelichting bij de wet duidelijk aan te geven dat er geen ongeoorloofde staatssteun aan bedrijven zal plaatsvinden. Dit is ook een belangrijk aandachtspunt voor evofenedex. Dit brengen wij in de gesprekken met het ministerie steeds samen met TLN en VERN naar voren. Er mag immers geen enkel risico zijn voor bedrijven dat zij geld achteraf moeten terugbetalen of dat het meerjarenprogramma voor duurzaamheid en innovatie niet doorgaat.

Daarom hebben wij er alle vertrouwen in dat het advies van de Raad voor de Rechtsspraak zorgvuldig zal worden verwerkt in het wetsvoorstel. Want anders vervalt immers het draagvlak voor dit instrument en gaat bovendien Europa niet akkoord met de wet.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder