01-03-2013  EVO meldde enige tijd in een nieuwsbericht dat de douane per 1 maart een mogelijke controle op het kantoor van uitgaan zal afwikkelen door een controle op de verzegeling indien de zending op de bedrijfslocatie fysiek is gecontroleerd. Naar aanleiding van dit bericht zijn er bij EVO en de douane verschillende vragen binnengekomen. Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen:

Wat is het voor een soort verzegeling?

Met een 'eigen' commerciële verzegeling wordt bedoeld dat de commerciële verzegeling voorzien moet zijn van kenmerken die verwijzen naar de AEO-F-exporteur. Het gebruik van de commerciële verzegeling moet in de administratie per zending worden opgenomen.

Geldt het voor alle zendingen?

Nee, deze regeling geldt niet voor restitutiegoederen en groepagegoederen (met meer laadplaatsen).

Dient het type verzegeling te worden aangevraagd bij de douane?

Commerciële verzegelingen zijn verzegelingen die NIET door middel van een douanevergunning worden aangemerkt als een in douanewetgeving erkend identificatiemaatregel. Ze hoeven dus niet bij de douane te worden aangevraagd.

Waar moet de verzegeling worden vermeld?

Exporteurs AEO-F moeten hun commerciële verzegeling (als ware het een douaneverzegeling) in hun aangifte vermelden. Deze verzegeling is dan terug te vinden in ECS. Het moet een commerciële verzegeling van een exporteur AEO-F zijn.

Wat dekt de term AEO F Exporteur? Is dit de ‘echte’ exporteur of kan dit ook een logistiek dienstverlener zijn?

Het gaat om de ('echte') exporteur die in de aangifte ten (weder)uitvoer is opgenomen. De exporteur moet AEO-F(ull) zijn omdat er zowel een fiscaal als een safety en security belang is. Exporteurs met de AEO-F(ull) status zijn behalve op fiscale aspecten ook op VGEM-gebied gecertificeerd. Onderzocht wordt of deze facilitering ook in de toekomst kan gelden voor logistiek dienstverleners.

De ingangsdatum stond op 1 maart 2013. Welke directe impact heeft dat?

Er is geen overgangsregeling. Wanneer het bedrijf nog niet klaar is voor de nieuwe werkwijze (bijvoorbeeld de verzegeling) verandert er niets ten opzichte van de huidige werkwijze. Het verschil is dat het voordeel van alleen controle op verzegeling bij uitgaan dan echter (nog) niet plaatsvindt, hiervoor zal dan bij uitgaan waar nodig een fysieke controle van de zending moeten plaatsvinden. Het aanbrengen van een verzegeling door een AEO-F is geen verplichting. Hoe sneller een ondernemer zijn logistiek inricht, hoe sneller hij kan profiteren van de facilitering.

Geldt de regeling ook voor zendingen die uitgaan via Antwerpen?

Nee, deze werkwijze geldt vooralsnog alleen voor directe uitvoer, kantoor van uitvoer en kantoor van uitgaan beide gevestigd in Nederland. Europees zal worden bekeken of deze werkwijze in de toekomst ook kan worden uitgebreid naar uitgaan via andere lidstaten.

Vinden er bij uitgaan door de nieuwe werkwijze meer controles plaats?

Nee, de controle op verzegeling vervangt waar de nieuwe werkwijze mogelijk is, een controle van de goederen bij uitgaan.

Als de exporteur geen AEO-F gecertificeerde onderneming is, en dus niet zelf mag verzegelen, wat wordt er dan in het vak van verzegeling vermeld?

Een exporteur die geen AEO-F is, mag verzegelen en de verzegeling aantekenen op de uitvoeraangifte. Is er geen verzegeling aangebracht, dan wordt er ook niets vermeld. Verstrekking van de faciliteit bij uitgaan kan uitsluitend als de aangebrachte verzegeling van een exporteur AEO-F is of als de douane de zending heeft verzegeld.