21-04-2015  Welke rederij wint de EVO Liner Shipping Award 2015? Dat ligt in de handen van hun klanten, verladers. Om de best presterende rederij te kunnen aanwijzen, is er voor verladers een online vragenlijst beschikbaar tot en met 30 april.

Een goede dienstverlening van rederijen is van groot belang voor verladers. Aangezien vraag en aanbod zelden of nooit hand in hand gaan, vragen zij steeds vaker om maatwerk. Samenwerking en goed overleg zijn cruciaal. EVO toetst elk jaar in hoeverre rederijen tegemoet komen aan de wensen van de klant, de verlader.

Criteria

Criteria waaraan verladers veel waarde hechten, zijn volgens EVO-beleidsadviseur Lodewijk Wisse de betrouwbaarheid van de reservering, transparantie over de opbouw van de tarieven, beschikbare ruimte, accurate documentatie en als vanzelfsprekend de serviceverlening. ‘Als een container niet zoals beloofd wordt meegenomen, lopen het transport en de planning in de soep. Dat schaadt de portemonnee van de opdrachtgever en hij kan de afspraken met zijn klanten niet nakomen. Een rederij moet zijn klant goed kennen en duidelijk communiceren over reserveringen.'

Vragenlijst

De online vragenlijst is vandaag per e-mail verstuurd naar duizenden verladers. Wie de enquête niet heeft ontvangen maar zich wel wil uitspreken in deze verkiezing, kan de vragenlijst opvragen. Een mailtje naar evoraadvanzeeverladers@evo.nl volstaat. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien minuten.