Commissie Borstlap onderstreept noodzaak arbeidsmarkthervorming

Leestijd 2 minuten

12-01-2021  Stel, je hebt een opdracht en je wil deze uitbesteden. Of je hiervoor een zelfstandige mag inhuren, hangt af van de arbeidsrelatie. Vanaf vandaag is de komende 6 maanden de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) beschikbaar. Een instrument dat door werkgevers kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in de arbeidsrelatie met degene die het werk verricht.

Bij de aankondiging van dit instrument schreven we eerder dit artikel. Het gaat om een pilotfase van een voorlichtingsinstrument voor opdrachtgevers om duidelijkheid te krijgen of er sprake is van een arbeidsrelatie of niet.

De webmodule is hier te vinden en bestaat uit een korte vragenlijst met een uitkomst. Er zijn 3 uitkomsten mogelijk, te weten:

- Indicatie dienstbetrekking. Er is sprake van een arbeidsrelatie, waarbij je als werkgever wordt gezien. Je zult daarvoor een arbeidsovereenkomst moeten afsluiten met de werknemer.

- Opdrachtgeversrelatie zonder arbeidsrelatie. De opdracht kan buiten dienstbetrekking worden verricht (bijvoorbeeld door een zzp-er. Je hebt daarvoor een opdrachtgeversverklaring opgesteld.

- Als derde optie is het mogelijk dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om te kunnen beoordelen of er sprake is van een arbeidsrelatie.

Geen juridische beslissing

De uitkomst van de vragenlijst is een indicatie en geen juridische beslissing; er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Het onderscheid in arbeidsrelatie is belangrijk zodat er duidelijkheid en zekerheid bij beide partijen is of er sprake is van een inhoudingsplicht voor de loonheffingen en een verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Er bestaat een groot verschil in fiscale en arbeidsrechtelijke behandeling tussen opdrachtnemers en werknemers. De kwalificatie van de arbeidsrelatie werknemer/werkgever of opdrachtnemer/opdrachtgever, heeft daardoor een grote impact op beide partijen.

Pilot

Duidelijkheid over de aard van de arbeidsrelatie is van belang. De commissie Regulering van Werk (commissie Borstlap) en de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) wezen vorig jaar al op de noodzaak van structurele verbeteringen op de arbeidsmarkt. Zo is het belangrijk dat het helder is wanneer werk door een zelfstandige gedaan mag worden en wanneer door een werknemer. Vooralsnog gaat het om een pilot. Dit betekent dat de belastingdienst niets doet met de gegevens. In de zomer zal de webmodule worden geëvalueerd door de toekomstige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt besloten of deze tool blijvend is.

Lees hier meer over het advies van de commissie Borstlap en de WRR

“Duurzaam inzetbaar personeel”, is 1 van onze 10 punten die handel en logistiek een belangrijke impuls geven en daarom in elk verkiezingsprogramma thuishoren.

 

Marinke
Contact

Vragen over de arbeidsmarkt?

Marinke en de andere juristen helpen je graag verder