28-03-2013  Op de ledendag die EVO gisteren organiseerde in het Instituut voor Beeld en Geluid is uitgebreid stilgestaan bij de gevolgen van de nieuwe plannen van het kabinet.

Algemeen directeur van EVO Machiel van der Kuijl benadrukte in zijn openingsspeech onder meer zich zorgen te maken over hoe het kabinet omspringt met de gelden uit het infrastructuurfonds.

Steeds meer geld uit dit fonds komt niet ten goede aan investeringen in infrastructuur. Het fonds ontwikkelde zich binnen een jaar zelfs van ‘grabbelton’ tot ‘plunderpot’, zo schetste de EVO-directeur.

Fiscale maatregelen

Veel van de leden van EVO maken zich ook zorgen over fiscale maatregelen die dit kabinet mogelijk nog wil nemen. Over deze maatregelen is nog weinig bekend, maar duidelijk is wel dat er in Den Haag onder meer wordt nagedacht over een gedifferentieerde bijtelling voor bestelauto’s van de zaak die ook privé worden gebruikt.

Namens het ministerie van Financiën probeerde de Directeur-Generaal Fiscale Zaken de leden van EVO enigszins gerust te stellen. Hoewel zij moest toegeven dat een deel van deze maatregelen ook haar toehoorders zal raken en ze niet kon toezeggen ‘dat het allemaal wel mee zal vallen’, beloofde zij dat het bedrijfsleven in ieder geval niet voor verrassingen wordt gesteld. ‘Voor we maatregelen invoeren, zullen we u altijd consulteren, in ieder geval via EVO.’

Vragenvuur

Na de uitleg van de Directeur-Generaal konden leden alle denkbare vragen stellen aan de aanwezige ledenadviseurs, juristen en beleidadviseurs van EVO.

Het leverde een levendige discussie op over onder meer het gebruik van de tachograaf, de verplichte nascholing, nieuwe rijbewijswetgeving en nieuwe regels voor betalingstermijnen.

Achteraf bleken leden tevreden over de korte lijntjes tijdens de ledendag. En dat was precies waar algemeen directeur Van der Kuijl op uit was. ‘De leden moeten naar huis gaan met de overtuiging dat EVO er voor ze is.’

Lees komende maand meer over de EVO-Ledendag in EVO Magazine 4.