18-01-2013  Vandaag worden in Brussel voorstellen van de Europese Commissie besproken over cabotage – binnenlands vervoer dat uitgevoerd wordt door buitenlandse wegtransporteurs. Een van de opties is het geheel vrijgeven van cabotage.

Momenteel geldt in de Europese Unie nog dat vervoerders niet meer dan drie binnenlandse ritten per week in andere lidstaten mogen uitvoeren.

EVO steunt het volledig vrijgeven van cabotage voor vrachtauto’s. Het vrijgeven van cabotage is goed voor bedrijven en de interne markt.

Keuzevrijheid

EVO streeft naar een optimale keuzevrijheid voor bedrijven. In een geliberaliseerde Europese markt moet een vrije verladerkeuze zijn – van vervoerders in het buitenland moet je ook gebruik kunnen maken.

De huidige regels omtrent cabotage dwingen vrachtwagenchauffeurs om, na het drie keer uitvoeren van een binnenlandse rit, de lidstaat al dan niet beladen te verlaten.