06-03-2012  De Europese Unie en de Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Uruguay, Paraguay en Venezuela) zijn na een opschorting in 2004 weer aan het onderhandelen over een vrijhandelsakkoord. De onderhandelingen duren in ieder geval tot en met 2013. De inzet is vergroting van de handelsstromen door zoveel mogelijk handelsbarrières weg te nemen.

De volgende onderwerpen komen in het vrijhandelsakkoord aan de orde:

 • tariefverlagingen voor landbouw- en industriegoederen
 • non-tarifaire barrières (NTB's)
 • oorsprongsregels
 • handel in diensten
 • regels omtrent investeringen
 • sanitaire en fytosanitaire maatregelen
 • technische barrières
 • intellectueel eigendomsrecht
 • overheidsaanbestedingen
 • geschillenbeslechting
 • duurzame ontwikkeling

Voordelen

Uit studies van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en de Europese Commissie blijkt dat voor de EU voordelen zijn te behalen uit een vergrote markttoegang tot de Mercosur-landen. Afhankelijk van het scenario varieert de toename in het bruto nationaal product (BNP) van de EU tussen de 8,9 miljard en 66 miljard euro.

Dienstensector en industrie

Vooral de Europese dienstensector en industrie profiteren van de extra markttoegang. Het vrijhandelsakkoord zou ertoe moeten leiden dat op termijn minimaal 90 procent van Nederlandse export tariefvrij Mercosur in kan en andersom. Daarnaast zal Nederland zich inzetten voor het oplossen van andere exportbelemmeringen, zoals (fyto)sanitaire en technische barrières. Ook op het gebied van diensten valt winst te behalen. De dienstenmarkt in de Mercosur-landen is vooralsnog voor een beperkt aantal sectoren geopend (de telecommunicatiesector, financiële diensten en maritieme diensten).

Belangen Nederlands bedrijfsleven

De Europese Commissie voert namens de EU-lidstaten de onderhandelingen met Mercosur. Het is zaak dat zij hierbij ook de specifieke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven goed naar voren brengt. Het ministerie verneemt daarom graag de belemmeringen waar ondernemers in de Mercosur-landen tegenaan lopen of kansen die zij daar zien, zodat deze kunnen worden meegenomen in de onderhandelingen.

Opmerkingen, vragen en wensen

Ondernemers kunnen opmerkingen, vragen en wensen, bij voorkeur voor 23 maart, sturen naar het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek (IMH). Zij kunnen daarbij ook laten weten of zij interesse hebben in een belanghebbendenbijeenkomst (hearing) waar zij in persoon kunnen doorgeven welke wensen en/of vragen zij hebben.

Contactpersoon bij het ministerie is Sharief Mohamed, telefoon 06 31045 486, e-mail s.mohamed@mineleni.nl.