16-05-2012  De EU en Japan openden onlangs onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord. Vrijwel alle aspecten van het zakendoen met Japan komen hierbij aan de orde. Omdat wensen en zorgen van Nederlandse bedrijven goed moeten doorklinken in de onderhandelingen over het vrijhandelsakkoord, organiseren het ministerie van Buitenlandse Zaken, VNO-NCW en de Nederlands-Japanse Handelsfederatie een bijeenkomst voor Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met handel en investeringen met Japan.

Invoertarieven

Japan is de op twee na grootste economie en de grootste landbouwimporteur. Een vrijhandelsakkoord leidt ertoe dat alle invoertarieven in beginsel worden afgeschaft. Hierop zijn echter uitzonderingen mogelijk. Daarnaast biedt zo’n akkoord de mogelijkheid non-tarifaire belemmeringen aan te pakken en komen ook onder meer investeringen, overheidsopdrachten, mededinging, intellectueel eigendom en de volle breedte van de dienstensector aan de orde.

Non-tarifaire belemmeringen

Voor Japan is vooral afschaffing van Europese tarieven in de sectoren motorvoertuigen, elektronica en machines interessant. Voor de EU is het beeld ingewikkelder. Japanse tarieven zijn meestal laag, behalve voor landbouwproducten en voedingsmiddelen, lederwaren, sportartikelen en dranken. De meeste hinder bij toegang tot de Japanse markt wordt echter veroorzaakt door non-tarifaire belemmeringen. Europese bedrijven klagen verder vooral over Japanse regels voor de sectoren farmaceutica, medische apparatuur, motorvoertuigen, landbouw en (dier-)voeding, andere vervoersmiddelen, telecom en financiële diensten.

Bijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 22 mei van 10.00 tot 12.00 uur bij VNO-NCW in de Malietoren Bezuidenhoutseweg 12 in Den Haag.

Aanmelden

Belangstellenden wordt verzocht zich aan te melden bij VNO-NCW of het ministerie van Buitenlandse Zaken