30-09-2014  Op de EU-Canada Top van vrijdag 26 september is de afronding van het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada aangekondigd. De verwachting is dat bedrijven begin 2016 kunnen profiteren van het akkoord, nadat de goedkeuringsprocedures in Canada en de EU zijn afgerond.

Heffingen

Het akkoord levert Nederland naar verwachting jaarlijks tussen de 600 miljoen en 1,2 miljard euro op. Zo zal binnen 7 jaar ruim 98 procent van de douaneheffingen op de handelsstromen tussen de EU en Canada zijn afgeschaft. Van de tarieven op industriële goederen wordt zelfs 100 procent afgeschaft.

Diensten

Niet alleen goederen, maar ook diensten worden verregaand geliberaliseerd. Dit biedt veel kansen voor belangrijke Nederlandse dienstensectoren, zoals de financiële, de post- en de baggersector en voor rederijen. Ook wordt investeren in Canada gemakkelijker gemaakt. Bovendien verdwijnt een aanzienlijk deel van de non-tarifaire handelsbelemmeringen, zoals bepaalde regels voor auto’s, medicijnen en elektronica.

De onderhandelingstekst is openbaar gemaakt.

Meer informatie

Ondernemers die vragen hebben over dit onderwerp, kunnen contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken, Olaf Terlouw, telefoon 06-4639 6755.