04-06-2012  De Europese Commissie en de Amerikaanse Transportation Security Administration (TSA) hebben overeenstemming bereikt over erkenning van elkaars securitysystemen voor  luchtvracht.

Tot nu toe hield de VS geen rekening met de uitgebreide controles op Europese luchthavens en bij verladers van luchtvracht. Vanaf 1 juli 2012 is dat verleden tijd.

De wederzijdese erkenning van securitysystemen maakt een einde aan overlap in beveiligingsmaatregelen en dat voorkomt tijdverlies en onnodige kosten.

EVO is erg tevreden met deze wederzijdse erkenning tussen de EU en de VS. Nu moest alle zending met de bestemming USA nog gescreend of scant worden. Voor de ‘bekende afzender’ in de luchtvracht komt dat te vervallen.