09-05-2014  Twee VVD kandidaten voor het Europarlement,  Caroline Nagtegaal - Van Doorn en Mark Dijk, hebben gisteren de NXP fabriek in Nijmegen bezocht. 

Zorgen

In het kader van de campagne voor de verkiezingen voor het Europees parlement heeft EVO de beide kandidaten uitgenodigd om kennis te nemen van de zorgen die leven bij Nederlandse verladers als het om Europees beleid gaat.   

Betaalbaar en verantwoord

Adjunct-directeur Joost Sitskoorn van EVO (op de foto links) heeft de kandidaten voorgehouden dat Europa voor betaalbaar, verantwoord en concurrerend transport essentieel is. Een gelijk speelveld in transportdiensten is voor het Nederlandse bedrijfsleven heel belangrijk.

Lichtere controles

In het verlengde daarvan gaf het hoofd handelsfacilitatie van NXP, Jos Bakker, de VVD kandidaten ook de prioriteiten mee waarmee Nederlandse bedrijven geholpen zijn. Zo moet de Unie naar zijn mening werken aan lichtere douane- en controle-regimes voor betrouwbare bedrijven.  Onder meer in de onderhandelingen over een vrijhandelszone met de Verenigde Staten.

Op 14 mei zal CDA-kandidaat Europarlementariër Wim van der Camp een bezoek brengen aan een EVO lid.