15-12-2014  De aankondiging van de Amsterdamse wethouder Choho om alsnog per 1 januari 2017 een milieuzone voor bestelauto’s in te voeren, baart de VVD-fractie in de Tweede Kamer zorgen. Mede naar aanleiding van eerdere kritische uitlatingen van EVO op het voorstel, wil de VVD-fractie nu van staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu weten wat zij doet om een lappendeken aan regels te voorkomen. De liberalen dringen er bij de staatssecretaris op aan landelijk uniform en betrouwbaar luchtkwaliteitsbeleid te voeren.

Dezelfde uitstootnormen

Omdat zakelijk verkeer vaak gemeentegrenzen overschrijdt, is het volgens EVO van belang dat alle steden met milieuzones dezelfde uitstootnormen hanteren. Dan kan een ondernemer zijn bedrijfsauto’s overal inzetten, als hij maar aan de landelijke norm voldoet.

Betrouwbaar

De vorige colleges in Amsterdam en Rotterdam hebben in 2013 al afspraken gemaakt met onder meer EVO over mogelijkheden om de emissie door bedrijfsvoertuigen nog verder te verminderen. Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn er nieuwe colleges gevormd, die nu nieuwe milieuzoneringsplannen hebben. EVO vindt dat nieuwe colleges eerder gemaakte afspraken moeten nakomen. In navolging van deze kritiek van EVO, wil de VVD weten of de staatssecretaris vindt dat de overheid op deze wijze een betrouwbare partner is voor het bedrijfsleven.

Overleg

De staatssecretaris wordt geacht de Kamervragen binnen drie weken te beantwoorden. EVO is tussentijds in overleg met partijen in de gemeenten Amsterdam en Rotterdam om te onderzoeken of werkbare afspraken zijn te maken.