VVD Noord-Holland stelt kritische vragen Duinpolderweg

evofenedex roept Provinciale Staten Noord-Holland op tot totaaloplossing te komen

08-04-2020  Woordvoerder Klaas-Jeroen Terwal van de Noord-Hollandse VVD-fractie heeft kritische vragen gesteld over het proces rond het voornemen van Gedeputeerde Staten Noord-Holland (GS) om de verbetering van de Duinpolderwegroute te minimaliseren. De provincie is van plan uitsluitend de (Nieuwe) Bennebroekerweg op te waarderen. evofenedex onderschrijft deze vragen van de VVD en roept Provinciale Staten op om tot een totaaloplossing te komen.

Al eerder heeft ondernemersvereniging evofenedex, samen met TLN en VNO/NCW West, haar teleurstelling uitgesproken over het voornemen van GS Noord-Holland. Zij ondersteunt dan ook de vragen van de VVD-fractie (zie brief links onder dit bericht). Het is belangrijk voor handels- en productiebedrijven dat ook de politiek hierbij vraagtekens stelt.

Geen oplossing voor bevoorrading

De provincie Noord-Holland wil uitsluitend de (Nieuwe) Bennebroekerweg tussen de A4 en de N205 opwaarderen. De rest van de beoogde verbetering van de Duinpolderwegroute tot aan de Haarlemmerstraat (N208), inclusief de randweg bij Zwaanshoek en de randweg A44-Lisse, wordt niet uitgevoerd. Het opwaarderen van alleen de (Nieuwe) Bennebroekerweg biedt geen oplossing voor bevoorrading van geplande woningbouw, bereikbaarheid van de ondernemingen in de regio en is niet toekomstbestendig. De effectiviteit van de provinciale en regionale samenwerking op het gebied van bereikbaarheid daalt hiermee tot een bedenkelijk niveau. Een totaaloplossing blijft uit.

Oproep tot totaaloplossing

evofenedex kijkt met belangstelling uit naar de beantwoording van de vragen en roept, evenals de stuurgroepleden doen, de Provinciale Staten van Noord-Holland nogmaals op tot een ander besluit te komen: een besluit waarmee een totaaloplossing voor de mobiliteit in de regio gerealiseerd kan worden, met goede bereikbaarheid van en bevoorradingsmogelijkheden voor ondernemingen. Alleen focus op fiets- en openbaar-vervoerverbindingen is daarbij niet voldoende.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder