13-12-2016  De stijging van de cao-lonen is in bijna zeven jaar niet zo hoog geweest als in het derde kwartaal van dit jaar. Ten opzichte van vorig jaar zijn de lonen gemiddeld met 2,1 procent gestegen. Maar is een loonsverhoging wel de beste manier om werknemers te waarderen?

Erkenning

In een organisatieonderzoek onder werknemers, zei 69 procent van de ondervraagden dat lof, erkenning en opleiding meer motiverend zijn dan geld. Bij bedrijven die actief scholing aanbieden is het verloop in elk geval minder dan bij bedrijven die dat niet doen. Uit onderzoek in opdracht van de ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat studerende werknemers tevredener zijn en dat ze bijdragen aan een goede sfeer.

Vier voordelen

Investeren in opleidingen en trainingen is investeren in je bedrijf. Om diverse redenen betaalt het geld dat wordt uitgegeven aan een opleiding of een cursus zich vaak dubbel terug. Hieronder de vier voordelen voor het opleiden en trainen van personeel.

1. Goed opgeleid personeel gaat gemotiveerd te werk

Enthousiaste, gemotiveerde medewerkers zijn de beste reclame voor elke onderneming. Een goede opleiding versterkt bovendien de relatie van de onderneming met zijn medewerkers. Wanneer medewerkers de mogelijkheid krijgen zichzelf persoonlijk te ontwikkelen zijn ze in een hogere mate betrokken bij het bedrijf, presteren ze beter en vallen ze minder snel uit.

2. Goed opgeleid personeel functioneert beter

Een kwalitatief goede opleiding heeft direct een positief effect op het functioneren van de medewerkers. Vakkundig opgeleide medewerkers hebben meer kennis van zaken en weten op een efficiënte en doordachte manier keuzes te maken. Dit bespaart tijd, onnodige kosten en irritatie bij andere personeelsleden.

3. Goed opgeleid personeel kan flexibel worden ingezet

Een flexibel werkteam vergroot de wendbaarheid van bedrijven. Bedrijven kunnen door goed opgeleid personeel beter en sneller innoveren en makkelijker reageren op veranderingen uit de markt. Het goed opleiden van personeel draagt in positieve zin bij aan het optimaal inzetten van medewerkers binnen de organisatie. Denk hierbij niet alleen aan de inzet binnen een functie. De doorstroming naar een andere functie en het vervangen van collega’s bij langdurige afwezigheid verloopt hierdoor gemakkelijk.

4. Goed opgeleid personeel versterkt een goed imago

Een structureel goed opleidingsbeleid voor werknemers lijdt tot een verbeterd imago en een grote aantrekkingskracht. Elke werkgever heeft een grote aantrekkingskracht op potentiële nieuwe medewerkers, die zich graag willen associëren met de onderneming. Er zijn ondernemingen waar iedereen graag voor werkt, niet omdat ze hogere salarissen betalen, maar omdat ze de faam hebben de beste opleidingen te bieden aan hun mensen.

Bedrijven die advies willen over het kiezen van de juiste opleiding voor werknemers kunnen terecht bij de opleidingsadviseurs van EVO via 079 3466 990 of mailen voor advies op maat..