CDA:

“Omdat het CDA een eerlijke economie wil bereiken, waarin ook de kleine ondernemer kan ondernemen en zijn taak gewoon waarmaken. Dus geen onnodige hinder van regels en inspecties, waarbij elke overtreding meteen een misdrijf is. De wet DBA was bedoeld om alles makkelijker te maken, maar werkte averechts.”

ChristenUnie:

“De ChristenUnie heeft oog voor ondernemersbelangen - vooral voor kleine bedrijven en familiebedrijven - en een warm hart voor technische bedrijven en innovatie. Zo heeft de ChristenUnie er onder andere voor gezorgd dat mkb’ers beter en gemakkelijker kunnen meedoen aan aanbestedingen door de overheid.“

D66:

“Ik was zelf mkb’er bij een veilinghuis. Ik weet hoe belangrijk ondernemers zijn. Ze zien kansen, nemen risico en creëren zo banen en economische groei. Daarom geeft D66 ondernemers de ruimte met lagere lasten, minder regeldruk, betere financiering, innovatiebeleid voor grote én kleine bedrijven en het ontzien van kleine ondernemers bij doorbetaling bij ziekte en beter ondernemerschapsonderwijs.”

GroenLinks:

“GroenLinks zorgt ervoor dat Nederland klaar is voor de toekomst: we investeren fors in onderwijs en goede zorg, in schone industrie en maken de werkgeverslasten veel lager.”

PvdA:

“In de beste traditie van Drees, Duisenberg, Kok, Bos en Dijsselbloem snapt de Partij van de Arbeid als enige sociale partij dat je het geld eerst moet verdienen voordat je het kunt uitgeven. Door het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren is er nu ruimte om flink te investeren. Wij staan voor een sterke economie in een sociaal Nederland.”

SGP

“Ondernemers zijn de trekpaarden van onze economie. Voor hen zet de SGP zich graag in. Zo maakt de SGP zich sterk voor verlaging van de belasting op arbeid. We stellen voor om ondernemers die met een tijdelijke dip te maken hebben, ruimte te geven om te kiezen voor een achterwaartse verliesrekening.”

SP:

“Het mkb is onmisbaar voor Nederland en verdient extra steun in de rug. Daar vragen wij consequent aandacht voor. De voorzitter van MKB Nederland noemde ons niet zomaar de meest mkb-minded partij. De SP wil de kleinschaligheidsaftrek verhogen, last bij loondoorbetaling bij ziekte beperken en de winstbelasting voor het kleinbedrijf verlagen.”

VVD:

“De VVD is dé partij voor mensen die actief iets van hun leven maken. Ondernemers zijn daar de belichaming van. Zij zorgen voor banen en dragen bij aan een gezonde economie. Wij willen ondernemen daarom zo gemakkelijk mogelijk maken, zonder een stortvloed aan regels en voorschriften.”