10-10-2016 Elk jaar gebeuren er tijdens het oogstseizoen tientallen ongevallen op wegen in landelijk gebied. Vooral in de akkerbouwgebieden van Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland kunnen wegen door slik verraderlijk glad zijn

Alert blijven

De herfst is weer aangebroken en daarom vraagt het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) elk jaar aan akkerbouwers en loonwerkers om zich aan de spelregels te houden en de overige weggebruikers worden verder opgeroepen om alert te zijn op gevaarlijke situaties.

Spelregels

In de spelregels ‘Slik op de weg’ zijn afspraken vastgelegd die de organisaties van boeren en loonwerkers, wegbeheerders, politie, Openbaar Ministerie hebben gemaakt over de Slik-aanpak. Daarin staat dat degene die de oogst binnenhaalt, verplicht is om andere weggebruikers te waarschuwen voor het gevaar van gladheid.

Vervuiling voorkomen

Ook moeten boeren en loonwerkers hun best doen om vervuiling van de weg te voorkomen. Komt er slik op de weg of op een fietspad, dan moet de veroorzaker dit zo snel mogelijk opruimen. Gebeurt dat niet, dan maakt de wegbeheerder de weg schoon op kosten van de vervuiler. De vervuiler is echter altijd aansprakelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt door slik op de weg.

Overige weggebruikers

Slik op de weg is nooit helemaal te voorkomen in het buitengebied. Rustig rijden is daarom het advies van het ROVZ. Als er een ‘SLIK-bord’ staat, betekent dat ‘gas los’ en voorzichtig verder rijden. Weggebruikers die onderweg slik zien liggen zonder dat er een slikbord te zien is, kunnen dit melden bij de politie (0900-8844). De politie geeft meldingen door aan de wegbeheerder.