12-06-2015  De Waalse regering heeft op 11 juni de tarieven voor de kilometerheffing voor vrachtauto’s bekendgemaakt. Op dringend verzoek van de Belgische transportsector zijn de tarieven gelijk aan de Vlaamse tarieven die twee weken geleden bekend zijn gemaakt.

Sluipverkeer

In Wallonië gaat de heffing gelden voor 2250 kilometer wegennet waar nu het Eurovignet nodig is. Om sluipverkeer te ontmoedigen, geldt de heffing ook voor 300 kilometer regionale wegen. Volgens het ministerie zijn 88 procent van de vrachtauto’s op het Waalse wegennet afkomstig van buiten Wallonië en de helft daarvan komt uit het buitenland.

Basisprijs

De tarieven moeten nog worden goedgekeurd in het Waalse parlement. De basisprijs is 11,3 cent per kilometer. Hiervan zijn alle onderstaande tarieven afgeleid.

 

 

3,5-12 ton

12-32 ton

>32 ton

Euro 0

14,6  ct.

19,6 ct.

20 ct.

Euro I

14,6 ct.

19,6 ct.

20 ct.

Euro II

14,6 ct.

19,6 ct.

20 ct.

Euro III

12,6 ct.

17,6 ct.

18 ct.

Euro IV

9,5 ct.

14,5 ct.

14,9 ct.

Euro V

7,4 ct.

12,4 ct.

12,8 ct.

Euro VI

7,4 ct.

12,4 ct.

12,8 ct.

Brussel

EVO is nog in afwachting van de tarieven in Brussel. Eerder verschenen er berichten dat Brussel de tarieven op de gemeentelijke wegen wilde verdubbelen en op sommige wegen zelfs drie keer zo hoog wilde maken om zo vrachtauto’s te weren uit de binnenstad. Mocht Brussel dat inderdaad doen, dan zal EVO niet schromen om dit voor te leggen aan de Europese Commissie. Het lijkt namelijk op ‘vrachtauto pesten’ en dat laten de Europese regels volgens EVO niet toe.

Belgische vervoerders

Verder is ook nog niet duidelijk of en hoe de drie landsdelen de eigen Belgische vervoerders gaan compenseren. Zodra dit helder is, legt EVO vermeende concurrentievervalsing ten opzichte van Nederlandse vervoerders voor aan de Europese Commissie.

Protesteren

Ondertussen smeden Belgische transportorganisaties plannen om op 18 juni te gaan protesteren tegen de invoering van de kilometerheffing.