26-05-2011 In 2009 bedroegen de kosten van wanbetalers het bedrijfsleven 14,8 miljard euro en in 2008 was dit 13,3 miljard euro. Vorig jaar ging het om een recordbedrag van 15 miljard euro.

Opvallend is dat de overheid en bedrijven er vorig jaar gemiddeld respectievelijk 47 en 43 dagen over deden om hun rekeningen te betalen, ruimschoots langer dan de standaardbetalingstermijn van 30 dagen. Consumenten betaalden hun rekeningen na gemiddeld 33 dagen.

Volgens Edwin Prevoo, directeur bij Intrum Justitia Nederland, worden rekeningen in landen als Finland, Zweden en Noorwegen veel sneller betaald dan in ons land.

Volgens Prevoo hangt dit samen met verschillen in wetgeving. Zo zijn debiteuren in Scandinavië verplicht om naast de wettelijke rente een boete te betalen wanneer rekeningen niet of te laat worden voldaan.

Een boete bij niet tijdig betalen lijkt een voor de hand liggende oplossing maar is in de praktijk meestal commercieel niet haalbaar.

Daarom biedt EVO haar leden al enkele jaren met succes de zogenaamde EVO-Incassoletter aan. Hier kan klanten op het briefpapier van het incassokantoor een 'allerlaatste' mogelijkheid tot betaling van de factuur worden voorgehouden.

Zo voorkomt u dat uw relaties direct 'de boom in worden gejaagd' doordat het factuurbedrag fors verhoogd is met boetes en incassokosten.

De uitdrukking 'vreemde ogen dwingen' gaat hier zeker op. De ervaring van EVO Juridische bijstand is dat 80 procent van de vorderingen niet ouder dan zes maanden zo zonder pardon worden betaald.

Meer informatie via telefoon 079 3467 239.