Wat is de best presterende rederij in de containerlijnvaart in 2019?

Container Liner Shipping Award

11-12-2019  Het afgelopen jaar zijn er zo’n 150 miljoen containers door de Rotterdamse haven gegaan. Deze containers worden vervoerd door rederijen in de containerlijnvaart. Via de Shippers’ Sentiment Survey toetst evofenedex de kwaliteit van de dienstverlening van deze rederijen en de best presterende rederij mag de Container Liner Shipping Award in ontvangst nemen. evofenedex roept handels- en productiebedrijven die afhankelijk zijn van de containerlijnvaart op om deel te nemen aan de enquête en hun stem te laten horen.

Wat was het voor een jaar?

2019 gaat de boeken in als een bewogen jaar in de containerlijnvaart. Begin januari sloegen honderden containers van boord tijdens een storm op de Waddenzee. Nog steeds spoelt de inhoud van containers aan op stranden van de Waddeneilanden. Daarnaast heeft het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China effect op de internationale handel en onrust in de Straat van Hormuz zorgde voor de introductie van een War Risk Surcharge. Bovendien besloot de Europese Commissie onlangs tot een verlenging van de uitzondering op de EU-mededingingsregels voor de containerlijnvaart, ondanks bezwaren vanuit vrijwel de hele zeevaartketen.

Hoe staat het met de verduurzaming?

Niettemin staat de containerlijnvaart voor een van de belangrijkste uitdagingen sinds de introductie van de container zelf, namelijk de implementatie van de IMO 2020-richtlijn met de verplichting voor het gebruikmaken van laagzwavelige brandstoffen. Een belangrijke slag in de verduurzaming van de scheepvaart, maar ook een ontwikkeling die veel onzekerheid met zich meebrengt in termen van beschikbaarheid, kwaliteit en kostenontwikkeling.

Enquête in een nieuw jasje

De Shippers’ Sentiment Survey is in een nieuw jasje gestoken, waardoor er meer focus ligt op de sterke punten van rederijen en de belangrijkste indicatoren van handels- en productiebedrijven. Hierdoor is het aantal vragen teruggebracht, maar ontstaat er een duidelijker beeld wie de best presterende rederij van 2019 is. Deze rederij mag begin 2020 de felbegeerde Container Liner Shipping Award in ontvangst nemen.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder