23-03-2017  Stel, de klant zit in Japan en de eigen leverancier zit in China. Dan ligt het voor de hand om de zending direct vanuit China naar Japan te verschepen. Dropshipments als deze komen steeds vaker voor, maar scheppen ook hun eigen uitdagingen. Niemand vindt het bijvoorbeeld wenselijk dat een klant zomaar de inkoopprijzen te weten komt, doordat de voor de opdrachtgever bedoelde factuur is meegestuurd. Maar er zijn ook andere zaken: hoe komt u aan een vereist document in China? En waar dient de sales-afdeling rekening mee te houden bij dropshipment constructies?

Dropshipping is het beste te omschrijven als ‘het rechtstreeks leveren van klanten door de eigen leverancier van een onderneming’. Dropshipments zijn steeds gebruikelijker in de b2b-omgeving. Het klinkt redelijk eenvoudig en aantrekkelijk wanneer gedacht wordt aan kostenreductie binnen de transportketen. Echter, de keuze voor dropshipments brengt ook de nodige gevolgen en valkuilen met zich mee.

Tax planning

Door de toepassing van dropshipments veranderen logistieke patronen, waardoor er rekening moet worden gehouden met het vernieuwen van handelsdocumenten en douaneregelingen. Ook de prijsstelling kan veranderen, waardoor onder andere internationale heffingen niet gelijk aan eerdere situaties zijn. In het geval van gelieerde ondernemingen kan worden afgevraagd of de Nederlandse vestiging nog wel van belang is in de keten. Immers, contracten zouden ook rechtstreeks tussen de fabriek en de klant gesloten kunnen worden. Natuurlijk zijn er ook andere overwegingen die voorafgaan aan het dropshipments-proces, denk bijvoorbeeld aan tax planning.

Dropshipping is zeker een kans maar…

  • Zorg voor een goede analyse van de huidige situatie ten opzichte van de gewenste situatie. Breng de gevolgen in kaart, denk hierbij aan handelsdocumenten en douaneregelingen.
  • Analyseer de noodzakelijke gegevensstromen tussen partijen. Breng noodzakelijke wijzigingen aan en zorg voor een juist gebruik van gegevens en documenten in alle onderdelen van uw logistieke keten.
  • Bepaal de nieuwe kostenstructuur. Kijk naar de consequentie voor zowel interne als externe kosten.
  • Zorg voor goede procedurebeschrijvingen. Denk aan een goede communicatie met uw partners in de logistieke keten.
  • Spreek manieren af om de compliance-performance te meten. Zodat alle verantwoordelijke voor wet en regelgeving op de hoogte zijn van de prestaties.

Denk mee

evofenedex-leden krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan de “werkgroep dropshipments”. Binnen de werkgroep wordt nagedacht over ervaringen, de uitdagingen en aandachtspunten bij dropshipments. Interesse om deel te nemen aan deze werkgroep?

Neem contact op met Yoan Chung