Van weg naar water biedt veel mogelijkheden

Leestijd: 2 minuten

Zowel de Nederlandse overheid als de Europese Commissie wil dat er de komende jaren meer gebruikgemaakt wordt van binnenvaart en short sea voor het vervoer van goederen. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Vervoer over water is interessant voor veel Nederlandse bedrijven, onder andere vanwege de uitgebreide infrastructuur binnen en buiten Nederland. Daarnaast zijn er nog meer voordelen te noemen. Wist je bijvoorbeeld dat:
 

... de binnenvaart al 1 op de 3 containers in Nederland vervoert?

Per jaar worden er naar schatting zo’n 3,2 miljoen containers vervoerd binnen Nederland. En bij Lobith passeert ruim 1,6 miljoen teu de grens richting het buitenland. Teu is de aanduiding voor de afmeting van een container; deze afkorting staat voor twenty feet equivalent unit. 1 teu betekent dat de container 20 voet lang is. Dit is de standaardmaat, maar vaak wordt er ook gewerkt met 40-voets-containers. Containervervoer in verschillende soorten en maten is dus geen probleem.
Bedrijven zoals Heinz, Mars, Heineken en Zeeman zetten binnenvaart al in om het aantal vrachtauto’s op de weg te verminderen, vervoerskosten laag te houden en duurzamer te vervoeren. 

... dit minstens 30 procent minder CO2-uitstoot per tonkilometer oplevert?

Het brandstofverbruik per tonkilometer in de binnenvaart is erg laag. Het aandeel van de binnenvaart in de gehele CO2-uitstoot van de transportsector in Nederland is slechts 5 procent. Het verschil ten opzichte van wegvervoer kan oplopen tot wel 30 procent. Door over te stappen van wegvervoer op binnenvaart kunnen ondernemingen in transport en logistiek hun duurzaamheidsdoelstellingen gemakkelijker halen. Immers, elk bedrijf moet de komende 10 jaar de CO2-uitstoot fors verminderen. Het goederenvervoer optimaliseren door onder andere gebruik te maken van binnenvaart, kan hieraan bijdragen.

... er hiervoor een uitgebreide infrastructuur ter beschikking staat?

Alleen al voor het vervoer van containers zijn er meer dan dertig containerterminals beschikbaar, verspreid over heel Nederland. Bekijk de kaart voor een volledig overzicht van alle terminals. Ook zijn er talloze bulkoverslagplaatsen bij industrieterreinen gelegen aan het water. 

... er nu al wekelijks 300 afvaarten richting Rotterdam zijn?

Het uitgebreide netwerk van waterwegen, terminals en havens zorgt ervoor dat de aanvoer vanuit en afvoer naar Rotterdam zeer frequent is. Als men een container vanuit Rotterdam naar Groningen vervoert, duurt dit maximaal 28 uur. Een vrachtauto is dan weliswaar sneller, maar als de doorlooptijd van de goederen niet van het allergrootste belang is, is binnenvaart een duurzamere en vaak financieel interessantere optie.

... coasters lading direct vanuit het binnenland naar het Verenigd Koninkrijk kunnen vervoeren?

Coasters zijn kleine zeeschepen die door hun beperkte diepgang gemakkelijk op rivieren kunnen varen. Door middel van dit short sea-transport kunnen zij lading vervoeren van en naar havens in Europese landen waarvan de kustlijn langs de door Europa begrensde binnenzeeën loopt. Op deze manier is het Verenigd Koninkrijk goed bereikbaar voor goederenvervoer, maar bijvoorbeeld ook Estland.  Met coasters kun je goederen naar zeker dertig Europese landen vervoeren. Deze kaart geeft je een indruk van de mogelijkheden.

... er subsidies voor het overstappen van weg naar water beschikbaar zijn?

Veel bedrijven denken dat het niet rendabel is om hun (container)volumes via de binnenvaart te vervoeren. Juist om het gebruik van de binnenvaart te stimuleren, is de overheid met diverse projecten gestart om goederenstromen van de weg naar het water te verplaatsen. Zoals het project containers van weg naar binnenvaart. Daarnaast ondersteunt de overheid de modal shift service van evofenedex, waarmee bedrijven gratis kunnen laten analyseren of een overstap naar het water interessant voor hen is. Belangstellenden kunnen eenvoudig een afspraak maken.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder