Er is de afgelopen jaren veel discussie geweest over de aanpassingen voor de gebruikers van de maandaangifte (GPA), ook wel domiciliëringsprocedure genoemd. Deze wordt vervangen door de regeling ‘inschrijving in de administratie van de aangever’. Omdat hier IT-aanpassingen voor nodig zijn, wordt deze regelingen pas op een later moment ingevoerd. Wat de exacte veranderingen zijn, is nog niet helder. Het lijkt er wel op dat er een nieuw verplicht elektronisch aanbrengbericht moet worden gestuurd naar de douane op het moment dat de goederen worden ingeschreven in de administratie. Hiervoor zijn in sommige gevallen vrijstellingen mogelijk (alleen voor AEO’ers).